Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Modernizacja ul. Struga

Modernizacja ul. Struga, to największa i najważniejsza inwestycja drogowa w Szczecinie w ostatnich latach. Przebudowa została ukończona w dwa i pół roku. Dzięki niej diametralnie zmieniła się główna trasa wjazdowa do miasta, a przede wszystkim dostęp do portu. Wszystkie te elementy wpływaja także na zwiększenie liczby miejsc pracy.

Część ul. Struga znajduje się w głębokim wykopie, dzięki czemu nad główną jezdnią przebiegają dwa wiadukty umożliwiające bezkolizyjne przemieszczanie się z jednej strony ulicy na drugą. W okolicach ul. Pomorskiej znajduje się natomiast rondo, którego zadaniem jest przejęcie lokalnego ruchu. W ramach inwestycji powstały również elementy małej architektury oraz posadzono zieleń.

Struga w liczbach:
Długość – ok. 2 500 m
Wykopy – ponad 92 000 m3
Ułożono 94 650 m2 nawierzchni
Wykonano 3 580 mb pali
Wbudowano 1 455 ton stali
Nasadzono 942 sztuk drzew iglastych i liściastych
Nasadzono 20 490 sztuk krzewów
Zasiano 79 000 m2 trawy
Ustawiono 22 780 mb krawężników

Generalnym wykonawcą inwestycji było polsko-czeskie konsorcjum firm Eurovia. Ulicę Struga oddano do użytku w lipcu 2013 roku.

Inwestycja o nazwie „Modernizacja drogowego dostępu do portu w Szczecinie” kosztowała 111 mln złotych. Przebudowa była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej. Projekt otrzymał 91 milionów złotych wsparcia z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
 

 Zobacz jak zmienił się Szczecin przez 10 lat

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt