Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Lasek Arkoński

Las obok jeziora Głębokiego od lat jest jednym z ulubionych miejsc spacerowych. Dzięki inwestycji wykonanej w 2012 roku, wyprawy w naszą miejską dzicz stały się o wiele przyjemniejsze gdyż w lasku pojawiło się parę ciekawych punktów przystankowych.

Projekt dotyczył poprawy dostępności i jakości infrastruktury turystycznej oraz obiektów rekreacyjnych w Lasku Arkońskim.

Polana Sportowa została wyposażona w zestaw przyłączowo pomiarowy wraz z rozdzielnica do Polany Sportowej o łącznej długości 156 m. Do kortu tenisowego doprowadzono przyłącze energetyczne o długości 167m.

Na obszarze Polany Sportowej położono nową nawierzchnię z polbruku pod miniboisko do kosza i 2 stoły pinpongowe. W okolicach Jeziora Głębokiego ustawiono 4 drogowskazy jednokierunkowe prowadzące do Polany Sportowej.

Zagospodarowany został też teren kortu tenisowego. Zbudowano trybuny ziemne, ogrodzenie terenu kortu oraz schody terenowe.

Na Polanie Sportowej dodatkowo pojawiło się 11 obiektów małej architektury (stoły, ławki) oraz 2 budynki gospodarcze o powierzchni 25 m2 oraz 15m2.

Infrastruktura Ścieżki Edukacyjnej oraz Polany Czerwonej została wyposażona w przyłącze energetyczne z szafką pomiarową.

Liczba zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej: 4 szt.
Powierzchnia zmodernizowanych/przebudowanych obiektów turystycznych, rekreacyjnych, turystyki wodnej, uzdrowiskowych, infrastruktury konferencyjno-kongresowej: 56950 m2
Powierzchnia zmodernizowanych/przebudowanych terenów rekreacyjno – sportowych: 5,7 ha.

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt