Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Infrastuktura rowerowa

Od kilku lat w Szczecinie sukcesywnie zwiększa się ilość dróg dla rowerzystów. Budowa ścieżek rowerowych uwzględniana jest podczas prowadzonych modernizacji układów drogowych i budowy nowych ulic.

Łączna długość dróg dla rowerów oraz dróg dla rowerów i pieszych (ciągów pieszo-rowerowych) w Szczecinie wynosi 95,72 km.

Funkcjonują także pasy ruchu dla rowerów na jezdniach. W Szczecinie jest 2,7km oraz 1,88km kontrapasów wyznaczonych wzdłuż ulic jednokierunkowych.

Długość ścieżek rowerowych w skali ostatnich lat:

2007 - 40 km
2008 - 52 km
2009 - 69 km
2010 - 74 km
2011 - 86 km

Od 2011 roku udział nawierzchni asfaltowych na drogach dla rowerów zwiększył się z ok. 22% do 42%.

Mniej więcej od tego okresu na ulic jednokierunkowych o łącznej długości ok. 1,9km dopuszczono dwukierunkowy ruch rowerów (m.in. z pomocą kontrapasów). Powstało ok. 2,8km pasów ruchu dla rowerów na jezdni.

Utworzono ok. 600 miejsc postojowych dla rowerów (ok. 300 stojaków).

Kluczowe projekty

Budowa ścieżki rowerowej z lewobrzeża na prawobrzeże

Celem projektu jest połączenie ścieżkami rowerowymi lewobrzeżnego i prawobrzeżnego Szczecina oraz podniesienie atrakcyjności turystycznej miasta poprzez dostosowanie infrastruktury ścieżek rowerowych do wymogów użytkowników.
- całkowita wartość projektu: 13 760000 zł
- wnioskowana kwota dofinansowania: 5 828 590,74 zł
- długość: ok. 8 km
- wnioskowany poziom dofinansowania: 50 %
- materiał: beton asfaltowy koloru czerwonego

Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Płoni w Szczecinie Dąbiu

Ścieżka rowerowa, która powstała w wyniku realizacji projektu, jest częścią, planowanej do budowy w przyszłości, rekreacyjnej ścieżki łączącej plaże nad jeziorem Dąbie z terenami leśnymi po drugiej stronie miasta.
- całkowita wartość projektu: 4 700 000 zł
- wnioskowana kwota dofinansowania: 1 177853 zł
- długość : 1,6 km
- wnioskowany poziom dofinansowania: ok. 50 %
- materiał: nawierzchnia mineralna typu hanse grand
Inwestycja podzielona jest na dwa, połączone ze sobą odcinki.
• odcinek pierwszy inwestycji biegnie od ul. Emilii Gierczak – wzdłuż ul. Cichej – do ul. Anieli Krzywoń,
• odcinek drugi inwestycji biegnie od ul. Koszarowej – wzdłuż rzeki Płoni – do ul. Racławickiej i dalej od ul. Racławickiej – wzdłuż rzeki Płoni – do ul. Pomorskiej
W celu uatrakcyjnienia terenu dla turystów i mieszkańców Szczecina, poza ścieżką rowerową oraz chodnikiem zaprojektowano również infrastrukturę towarzyszącą, m.in.:
- otoczenie kamieniami terenu wokół pozostałości bunkra z czasów II wojny światowej
- wyeksponowanie zachowanego fragmentu średniowiecznego muru obronnego poprzez budowę od strony zachodniej półkolistego placu
- place dla rowerzystów o nawierzchni mineralnej, ze stojakami dla rowerów, ławkami oraz altanami
- aleje kasztanową (ścieżka spacerowa),
- pętle rowerowa, umożliwiającą małym rowerzystom jazdę w zasięgu wzroku opiekuna,
Ścieżka rowerowa oraz chodniki będą oświetlane

Kontrapasy rowerowe na ul. Rayskiego i na ul. Śląskiej

Ruch rowerzystów odbywa się w kierunku przeciwnym do ruchu samochodów. Kierunek jazdy wskazują namalowane na nich piktogramy rowerów. Ruch rowerzystów w przeciwnym kierunku odbywa się jezdnią na zasadach ogólnych.

Pas rowerowy przy ul. P. Skargi

Jednokierunkowy pas rowerowy powstał na odcinku od Ronda Giedroycia do skrzyżowania z ul. Moniuszki. Ma szerokość 1, 5 m i umożliwia bezpieczne poruszanie się rowerzystów w ciągu ul. Piotra Skargi. Nowa droga dla rowerów została oznakowana znakami pionowymi i oznakowaniem poziomym poprzez wymalowanie linii, piktogramów, strzałek kierunkowych i symbolu roweru.

Nowe stojaki rowerowe (tzw. „kleksy” i „żagielki”)

Wyprodukowane stojaki staną przede wszystkim w pobliżu instytucji użyteczności publicznej m.in.: przy Akademii Sztuki, na pl. Lotników, przy Muzeum Techniki i Komunikacji, na terenie Teatru Letniego, przy Dworcu PKP i w pobliżu Teatru Kana.
Pierwsze 16 „kleksów” stanęło w nowym parku przy ul. Przygodnej. W ubiegłych latach na ternie miasta stanęło 81 stojaków w kształcie żagielka. 

 Zobacz jak zmienił się Szczecin przez 10 lat

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt