Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

EcoGenerator

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego powstanie przed końcem 2015 roku na Ostrowie Grabowskim w Szczecinie. Będzie to jedna z najnowocześniejszych spalarń w Europie, przetwarzająca w energię 150 tys. ton śmieci rocznie.

EcoGenerator będzie pełnił funkcję regionalnej instalacji unieszkodliwiania odpadów.
Główne cele inwestycji to ochrona środowiska, poprawa jakości życia mieszkańców oraz rozwój systemu gospodarki odpadami w regionach szczecińskim, CZG-RXXI oraz siedmiu gminach regionu szczecineckiego: Kalisz Pomorski, Drawno, Bierzwnik, Mirosławiec, Tuczno, Człopa i Wałcz. Projekt obejmie obszar zamieszkały przez ponad 1,2 miliona ludzi wytwarzających rocznie ok. 400 tys. odpadów komunalnych.

Szczecińska spalarnia stanie się ważnym źródłem czystej energii dla Szczecina. Udział EcoGeneratora w produkcji ciepła, dostarczanego przez SEC mieszkańcom Szczecina wyniesie ok. 16%. Ponadto EcoGenerator będzie produkował ok. 70 tys. MWh ekologicznej energii elektrycznej. Szczytowa moc wytwarzanej przez spalarnię energii elektrycznej będzie mogła pokryć ok. 5% zapotrzebowania miasta.

Polska postawiła na budowę dużych spalarń. Krajowy Program Gospodarki Odpadami zaleca termiczne metody unieszkodliwiania odpadów z odzyskiem energii w układzie kogeneracyjnym, tzn. z wytwarzaniem energii cieplnej i elektrycznej dla aglomeracji liczących powyżej 300 tys. mieszkańców. Rozwiązanie takie dla regionów powyżej 500 tys. mieszkańców preferuje stosowany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego system kryteriów oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś II „Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi”.
Szczecińska spalarnia jest beneficjentem tego programu.

EcoGenerator, czyli Zakład Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego buduje miejska spółka Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO). Firma rozpoczęła działalność w marcu 2011 roku.
Przetarg na budowę spalarni wygrał warszawski Mostostal SA.

Źródła finansowania:
• 255 mln zł - dotacja z Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 - 2013.
• 280,7 mln - pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
• 60 mln zł – środki własne ZUO.

Spalarnia ma być gotowa przed końcem 2015 roku.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt