Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Gmach Poczty

Gmach Poczty

Neogotycki gmach poczty postawiono na miejscu wyburzonych po 1873 r. obwarowań nowożytnych i kazamatów między obecną Bramą Portową a Bastionem Królewskim, zamykających od zachodu dawny zielony plac parad, zwany później berlińskim. Wstępny projekt gmachu opracował w 1900 r. arch. Rechenberg a ostateczny wykonał radca budowlany Hinze. Budowę realizowano w latach 1901-1905. Przeznaczony był dla Pruskiej Poczty Królewskiej. Pierwszą kondygnację zajmował urząd pocztowy, a pozostałe mieszkania urzędników pocztowych.
Trzykondygnacyjny gmach wykonany z czerwonej, miejscami glazurowanej, cegły posiada bogato zdobioną elewację. Od frontu trzy ryzality z bramami wjazdowymi na poziomie przyziemia, dwa z nich z torowiskami, po których na wewnętrzne dziedzińce poczty, wjeżdżały przed laty tramwaje bagażowe o czym świadczą istniejące do dzisiaj szyny. Ryzality środkowy pięcioosiowy zaś boczne jednoosiowe, wypełnione w górnych partiach blendami. Dolna część wszystkich elewacji posiada wysoki kamienny cokół. Stalowe kraty, balustrady i poręcze schodów świadczą o wysokim kunszcie kowalskim wykonawców.
Przed gmachem rosną wiekowe cztery dęby szypułkowe. Od zakończenia wojny budynek jest zajmowany przez Pocztę Polską i Telekomunikację Polską.

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact