Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Noc Performerów '16 czyli OFFicyna w Konktrapunkcie

Wednesday, 20/04/2016
Noc Performerów '16 czyli OFFicyna w Konktrapunkcie

Stowarzyszenie OFFicyna zaprasza na szesnastą odsłonę Nocy Performerów odbywającej się w ramach Kontrapunktu - Przeglądu Teatrów Małych Form, która odbędzie się z soboty na niedzielę w budynku Akademii Sztuki w Szczecinie.

OFFicyna w KONTRAPUNKTcie: Noc Performerów
Kurator NP: Bartosz Wójcik
Kuratorzy i twórcy pokazu: Antje Majewski, Zorka Wollny, Zbigniew Romańczuk oraz studenci Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Muthesius Kunsthochschule – niemieckiej Akademii Sztuk Pięknych w Kilonii (Kiel)
Organizatorzy: Stowarzyszenie OFFicyna, Teatr Lalek Pleciuga, Akademia Sztuki w Szczecinie
Czas: 23-24.04.2016, godzina 24:00-01:30
Miejsce: Akademia Sztuki w Szczecinie, pl. Orła Białego 2
Wstęp wolny

Stowarzyszenie OFFicyna już po raz szesnasty zaprezentuje sztukę live artu w ramach Przeglądu Teatrów Małych Form Kontrapunkt. Tegoroczna Noc Performerów będzie wyjątkowa. W miejsce dotychczasowych akcji jednostkowych, tegoroczne działanie będzie „totalne”. Wspólny projekt Akademii Sztuki w Szczecinie oraz Muthesius Kunsthochschule w Kilonii (Kiel) owocuje jednorazowym przedsięwzięciem. Kulminacją tygodniowych warsztatów, wymiany doświadczeń i wspólnej pracy będzie:

NOC DADAISTÓW

Z okazji stulecia ruchu Dada,  przygotowany zostanie specjalny cykl wydarzeń, który wypełni Noc Performerów 2016. Publiczność będzie miała możliwość zwiedzania zakamarków Akademii, na swojej drodze spotykając artystów prezentujących kostiumy, krótkie koncerty, kolaże, performanse i instalacje w szalonym klimacie Kabaretu Voltaire. Młodzi artyści wcielą się w zapomniane postacie dadaistów i przygotują absurdalne dzieła sztuki.

Lista artystów występujących:

Karolina Opasiak
Marek Mordasiewicz
Weronika Szydełko
Amanda Korol
Konrad Wujciów
Jagoda Dukiewicz
Weronika Potepa
Oskar Ejsmond
Patrycja Migiel
Kamil Macioł
Eva Gajdošová
Klara Mičková
Linda Ebert
Svetlana Grigorieva
Felisha Bahadur
Elvira Bäfverfeldt Marklund
Merle Voigt
Hannah Bittner
Zitong Wu
Christian Vogel
Johannes Buller
Sascha Gremmel

Pracownie biorące udział w wymianie:

Pracownia Działań Audiowizualnych i Performatywnych, Akademia Sztuki w Szczecinie, pod kierunkiem prof. Kamila Kuskowskiego i dr Zorki Wollny.

W Pracowni Działań Audiowizualnych i Perfomatywnych główny nacisk kładziony jest na otwartość kształcenia. Studenci uzyskują umiejętności redefiniowania tradycyjnych mediów i zagadnień artystycznych w kontekście współczesności, budując własny język wypowiedzi. Rolą pedagoga jest umiejętne wskazywanie studentom problemów powstających w procesie twórczym i wyjaśnianie przyczyn ich powstawania, jednak bez dawania gotowych recept na ich rozwiązanie.

Pracownia Obrazu II, Akademia Sztuki w Szczecinie, pod kierunkiem dr Zbigniewa Romańczuka prof. nadzw., dr Małgorzaty Szymankiewicz.

Pracownia jest przestrzenią otwartą na różnorodne postawy twórcze, odmienne interpretacje rzeczywistości i sposoby realizacji przedsięwzięć artystycznych. Wynika to z faktu, iż współczesny obraz już dawno wyzwolił się ze sztywnych ram czy jasno ustalonych konwencji. Za najbardziej wartościowe uznajemy poszukiwania wymykające się jednoznacznej interpretacji, będące na granicy poszczególnych dyscyplin sztuki lub łączące z pozoru rzeczy nieprzystające. Twórcze „rozprawienie się” z podejmowanymi problemami, oprócz tradycyjnych technik malarskich, może adaptować nowoczesne środki obrazowania takie jak media cyfrowe, instalacje, fotografię, obiekty, performance, działania audio-wizualne, itp.
Pracownia Malarstwa, Akademia Sztuk Pięknych w Kiel, pod kierunkiem prof. Antje Majewski.

Pracownia Malarstwa kształci studentów na poziomie licencjatu i magisterium.

W centrum jej zainteresowań leży tworzenie obrazów: na płótnie, ale również w formie fotografii, prac video, instalacji i innych środków wyrazu. Antje Majewski kładzie nacisk na fakt, iż tworzenia obrazów nie sposób przyswoić sobie poprzez naukę, ale studia należy przyjąć jako możliwości poszukiwania własnej drogi narracyjnej.  W bieżącym semestrze tematem przewodnim jest dadaizm i początki sztuk performatywnych. W obu przypadkach istnieje wiele powiązań z malarstwem: nie tylko wielu dadaistów było wykształconymi malarzami, ale używali oni również tego środka wyrazu w kostiumach, scenografii, kolażach etc.

Link do wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/1676590495940226/
 

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact