Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Muzeum Narodowe)

Pałac Sejmu Stanów Pomorskich (Muzeum Narodowe)

Barokowy pałac wg proj ppłk Gerharda Corneliusa van Wallrawe zbudowano w końcu lat dwudziestych XVIII w. przeznaczając na siedzibę Sejmu Stanów Pomorskich (Landeshaus). W 1877 r. w hallu ustawiono, liczącą 2,5 m wysokości, statuę z kararyjskiego marmuru - króla pruskiego Fryderyka Wielkiego dłuta Jahanna Gottfrieda Schadowa, która od 10 października 1793 r. stała na obecnym Pl. Żołnierza Polskiego. Po ostatniej wojnie pomnik złożono w piwnicach gmachu Muzeum Narodowego, obok zdjętej w 1949 r. z gmachu przy ul. Farnej 1 tablicy poświęconej carycy Katarzynie II.
Po wybudowaniu nowej siedziby Parlamentu Pomorskiego, tj. kompleksu obecnych gmachów Urzędu Miasta Szczecin, w dotychczasowej siedzibie w 1928 r. urządzono muzeum. Obecnie mieści się tutaj Dyrekcja Muzeum Narodowego i sale wystawiennicze Muzeum Tradycji Regionalnych, m.in. z eksponatami okresu średniowiecza oraz panowania dynastii książęcej Gryfitów (XII-XVII w.).
Na zewnątrz, nad wejściem do muzeum dziewięciopolowy kartusz z herbami ziem Prowincji Pomorskiej w towarzystwie „dzikich mężów”. Elewację wieńczy tympanon z czteropolowym kartuszem herbowym, ozdobiony 3 wazami oraz postaciami mężczyzny i kobiety w pozycji półleżącej .

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact