Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Brama Królewska

Brama Królewska

Brama Królewska
Zbudowana w stylu barokowym w latach 1725–1728, wg. proj. G.C. van Wallrawego, jako Brama Anklamska. Osłonięta Bastionem Piotrowym i Młyńskim broniła dostępu do twierdzy od strony północnej. Bogato zdobiona rzeźbami (Marsa, Herkulesa, skrępowanych niewolników) i panopliami dłuta B. Damarta oraz insygniami królewskimi i kartuszem z pruskim orłem. Wykonane z piaskowca szczyty, zabezpieczone na czas wojny, powróciły na swoje miejsce w 1957 r.

Brama zbudowana w latach 1725-1727 wg proj. Gerharda Corneliusa van Wallrawe w stylu barokowym, miała za zadanie bronić dostępu do miasta od strony północnej. Osłaniały ją Bastiony Młyński i Kagena. Początkowo nosiła nazwę Brama Anklamska (Anklamer Tor), ale po wizycie w mieście króla Prus Fryderyka Wilhelma IV w 1841 r. zmieniono nazwę Białego Placu Parad na Plac Królewski a nazwę bramy zmieniono na Bramę Królewską (Königs Tor). Widoczne są na niej rzeźby dłuta Damarta: figury mitologiczne Marsa i Herkulesa, skrępowanych więźniów, panoplia, emblematy, trofea, orzeł pruski, złota korona królewska i inne ozdoby. W ostatnich latach dokonano gruntownej konserwacji elewacji wewnętrznej (południowej). Na zachodniej ścianie tablica z brązu odsłonięta 30 czerwca 1999 r. poświęcona polskiemu gen. Dezyderemu Chłapowskimu. Generał Chłapowski, właściciel majątku w wielkopolskiej Turwii, jako poddany króla pruskiego, za nielegalny udział w Powstaniu Listopadowym w 1831 r. skazany został decyzją sądu we Wschowej na dwa lata twierdzy. Kilkumiesięczną karę odbywał w szczecińskim Forcie Prusy w 1833 r.
Szczecinka twierdza w okresie pruskiego panowania posiadała w latach 1724-1873 trzy forty (Prusy, Wilhelm i Leopold/Anhalt), dziewięć bastionów i sześć bram.

Szczecin w okresie pruskiego panowania posiadał w latach 1724-1873 trzy forty: Prusy, Wilhelm i Leopold, oraz dziewięć bastionów: Bastion Ślimaczy (Schnecken Bastion), Bastion Zielony (Grüne Bastion), Bastion Passawski (Pashaver Bastion), Bastion Królewski (Königs Bastion), Bastion Górny Rycerski (Hohe Kavalier Bastion), Bastion Młyński (Mühlen Bastion), Bastion Piotrowy (Peters Bastion), Bastion Kagena (Kagen Bastion) i Bastion Panieński (Frauen Bastion). Obok tego twierdza posiadała 6 bram: Berlińską (Berliner Tor), Anklamską (Anklamer Tor od 1841 r. Królewską – Königs Tor), Ślimaczą (Schnecken Tor), Panieńską (Frauen Tor), Kozią (…) i Parnicką Parnitzer Tor).

 

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact