Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. Piotra i Pawła

Kościół pw. św. Piotra i Pawła
Pierwszy drewniany Kościół chrześcijański zbudowano podczas misji chrystianizacyjnej biskupa Ottona z Bambergu w 1124 r. Obecna gotycka bryła pochodzi z XV w. Dwudzielny portal z profilowanymi ościeżami. Elewacje zdobione maszkaronami fundatorów. W zewnętrznej ścianie północnej skarbonka z postaciami patronów. Na pocz. XVIII w. wykonano sklepienie drewniane i namalowano sceny biblijne. Na ścianach liczne płyty nagrobne z piaskowca.

Pierwszy drewniany kościół chrześcijański powstał tutaj podczas misji chrystianizacyjnej Ottona z Bambergu w 1124 r. Po podziale Szczecina w 1191 r. na gminę niemiecką i słowiańską stał się on świątynią ludności słowiańskiej.
Obecna bryła świątyni z przyporami wprowadzonymi do wnętrza pochodzi z XV w.
W 1702 r. cieśla Arnold Kämmerling wykonał zachowane do dziś drewniane sklepienie, a w następnym roku malarz Ernest Eichner namalował na nim sceny biblijne: „Potop”, „Baranek Boży” i „Bóg Ojciec”. W dwusetną rocznicę ogłoszenia tez Lutra malarz Daniel Ribow namalował na ścianach zakrystii "Misjonarzy z tablicami" i "Przeniesienie Chrystusa na Górę Tabor".
W latach 1817-1818 podjęto kolejną generalną przebudowę kościoła wg proj. Henksa w stylu neogotyckim. Otrzymał nowy chór muzyczny, prospekt organowy, emporę, ambonę, ołtarz i ławki.
W 1901 r. dokonano regotyzacji fasady zachodniej, ścian i portali, a w latach 1924 -1930 pod nadzorem architekta Carla Rittershausena gruntownie przebudowano wnętrze. Płyty nagrobne umieszczone w posadzkach postawiono przy ścianach. Założono oświetlenie elektryczne i centralne ogrzewanie. Po ostatniej wojnie uszkodzony w niewielkim stopniu kościół przekazano w 1946 r. parafii Polskokatolickiej.
We wnętrzu przykuwa uwagę drewniane sklepienie, wzorowane na gotyckim ze wspomnianymi scenami biblijnymi i liczne płyty nagrobne. Na zewnątrz natomiast dwudzielny glifowany portal w bogato zdobionej elewacji zachodniej, wnękowa skarbonka z wapiennymi płaskorzeźbami św. Piotra i św. Pawła oraz liczne maszkarony.

 

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact