Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Zamek Książąt Pomorskich

Zamek Książąt Pomorskich

W 1346 r. książę Barnim III, wbrew woli szczecińskich mieszczan, zbudował zamek (tzw. kamienny dom), złożony z kilku skrzydeł i kaplicy pw. św. Ottona. Przebudowę rozpoczął Bogusław X (1490-1503) od skrzydła południowego, następnie kontynuowali ją Barnim XI, budując skrzydło wschodnie (1538–1569), Jan Fryderyk dobudowując skrzydło północne i zachodnie (1571–1582 ) oraz Filip II i Franciszek I, którzy zakończyli renesansową przebudowę zamku budując skrzydło muzealne (1616–1619).

Wzgórze Zamkowe zasiedlone było przez ludność kultury łużyckiej już ok.700 - 400 lat pne. W drugiej poł. VIII w. n.e. powstała na nim słowiańska osada zamieniona w następnym wieku w gród warowny, zdolny do odpierania wojowniczych w owym czasie wikingów, margrabiów niemieckich, pierwszych polskich władców i królów duńskich. Stojąca na wzgórzu świątynia pogańska z drewnianym posągiem Trygława była miejscem kultu mieszkających na Pomorzu Słowian, które to wierzenia zarzucono po misji chrystianizacyjnej w latach 1124-1128. Ok. 1235 r. Barnim I przeniósł książęcą siedzibę z Kamienia do Szczecina, którą jednak pod presją mieszczan musiał opuścić w 1149 r. przenosząc się do Dąbia. W 1346 r. Barnim III, wbrew woli mieszczan, zbudował na Wzgórzu „kamienny dom”, kaplicę pw. św. Ottona i tzw. „duży dom”. Kolejnej przebudowy dokonał Bogusław X w latach 1490-1503, budując skrzyło południowe, by godnie przyjąć w nim swoją małżonkę Annę Jagiellonkę. Jego syn Barnim XI zbudował w latach 1538-1569 skrzydło wschodnie. W latach 1571-1582 Jan Fryderyk wyburzył kamienny i nowy dom budując wg proj. Wilhelma Zachariasa skrzydło północne i zachodnie, zamykając przy tym duży dziedziniec zamkowy. Zabudowę wzgórza zakończył Filip II i Franciszek I budując w latach 1616-1619 skrzydło muzealne. W niezmienionej niemal renesansowej formie zamek przetrwał do ostatniej wojny, kiedy to wskutek sierpniowych nalotów alianckich w 1944 r. uległ dotkliwym zniszczeniom. Po wieloletniej kunsztownej odbudowie jest dziś najbardziej reprezentacyjną siedzibą książęcą w tej części Europy a zarazem siedzibą wojewódzkich władz samorządowych i promieniejącą na całe Pomorze placówką kulturalną. Zwiedzanie zamku najlepiej rozpocząć od wizyty w Centrum Informacji Turystycznej i Kulturalnej mieszczącej się w Skrzydle Muzealnym.

 

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact