Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Ratusz Staromiejski

Ratusz Staromiejski

Ratusz Staromiejski
Po nadaniu przez księcia Barnima I praw miejskich Szczecinowi w 1243 r. pierwotnym miejscem obrad miejskich rajców była hala targowa theatrum. Obecna bryła gotyckiego ratusza z bogato zdobionymi elewacjami pochodzi z XV w. Po zniszczeniach, wskutek oblężeń brandenburskich (1659, 1676), ratusz przebudowano w stylu barokowym. Pełnił swoje funkcje do 1879 r. Odbudowany po zniszczeniach wojennych, od 1975 r. siedziba Muzeum Historii Miasta.

Pierwsza wzmianka o drewnianej hali kupieckiej a zarazem miejsca narad sądu i spotkań ławników „teatrum” pochodzi z 1245 r. Obecny gotycki ratusz pochodzi z poł. XV w. Jego budowę przypisuje się Henrykowi Brunsbergowi. Bogato zdobiona elewacja zdobiona glazurowanymi kształtkami dodaje malarskiego wyglądu budowli. Od strony południowej zbudowano podcienie, pod którymi w letnie dni odbywały się publiczne rozprawy sądowe. Rada Miejska zbierała się dwa razy w tygodniu.
Od XIV w. dwa razy w roku, tj. 1 maja i 29 września na Rynku Siennym (Heumarkt), ogłaszano rozporządzenia Rady Miejskiej. Niektóre z nich były dość osobliwe toteż trudno się dziwić, że ich ogłoszenie wywoływało tumulty w mieście, np. wprowadzenie podatku antyhusyckiego w 1428 r. czy podniesienie cen trunków z 1616 r. Do łagodnych można zaliczyć rozporządzenie z 1418 r. godzącego w oszczerców i plotkarzy zniesławiających „panów, książąt, rycerzy, giermków, kobiety, dziewczęta, księży i lenników...", czy z 1558 r. ograniczające luksus i zbytek podczas wesel, chrztów i pogrzebów.
W ratuszu od 5 do 13 grudnia 1570 r. odbywał się Kongres Pokojowy kończący wojnę szwedzko - duńską.
Po zniszczeniach wskutek oblężeń brandenburskich przebudowany został w stylu barokowym i pełnił swoją rolę do chwili przeniesienia Rady miejskiej do Ratusza Nowego w 1879 r.
Odbudowany ze zniszczeń wojennych od 1975 r. jako Muzeum Narodowe mieści ekspozycje związane z przeszłością Szczecina.

 

 

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact