Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jakuba

Bazylika Archikatedralna p.w. św. Jakuba

Po krucjacie w 1147 r. przeciwko Słowianom Połabskim, Szczecin stał się miejscem kolonizacji niemieckiej. W 1187 r poświęcono, przeznaczony dla nich, kościół farny św. Jakuba ufundowany przez przybysza z Bambergu Beringera, oddany pieczy Benedyktynom z klasztoru św. Michała w Bambergu.
Murowaną świątynię zaczęto budować przez dziesięciolecia od poł. XIII jako trzynawową bazylikę z dwoma wieżami oraz bazylikowym prezbiterium otoczonym obejściem i wieńcem kaplic. Ołtarze w kościele fundowały szczecińskie cechy i bractwa
W 1370 r. podjęto przebudowę prezbiterium zmieniając układ bazylikowy na halowy z wieńcem kaplic między przyporami wprowadzonymi do wnętrza.
Na pocz. XV w. Henryk Brunsberg dobudował do nawy południowej korpusu kaplice z bogatymi ornamentami wykonanymi z glazurowanych kształtek.
W 1456 r. wskutek huraganu runęła wieża południowa, niszcząc bazylikowy korpus. Podjęto odbudowę zmieniając charakter korpusu z bazylikowego na halowy, dodając kaplice po stronie północnej i budując w masywie zachodnim tylko jedną wieżę. Odbudowę zakończono w 1503 r.
W ostatnim ćwierćwieczu XVII w. wnętrze przebudowano w stylu barokowym. Na wieży zawieszono dzwon „Św. Jakub” dzieło szczecińskiego ludwisarza Wawrzyńca Köckeritza. Ołtarz wykonał śląski rzeźbiarz Erhard Löffler a obraz do niego „Zdjęcie z krzyża” namalował Lengereich. Prospekt organowy wyrzeźbił mistrz z Amsterdamu Van der Linden. Przy montażu organów, o olbrzymiej skali dźwięków, wskazówek udzielał mistrz Buxtehude z Lubeki. Możliwości tego instrumentu wspaniale wyeksponował organista i kompozytor Karl Loewe, przebywający w Szczecinie w latach 1820-1866.
Dotkliwie zrujnowany podczas nalotów kościół zaczęto odbudowywać dopiero w 1972 r. a przebudowa i wyposażanie trwa do dziś. Uroczystej konsekracji katedry dokonał 31 maja 1982 r. Biskup Szczecińsko-Kamieński Kazimierz Majdański. Do rangi Bazyliki Katedralnej została podniesiona przez papieża Jana Pawła II 23 maja 1983 r. a do rangi Bazyliki Metropolitalnej 25 marca 1992 r.
Z uwagi na systematyczne uzupełnianie bogatego wyposażenia świątyni, jej zwiedzanie proponujemy odbyć z dostępnym w sprzedaży aktualnym przewodnikiem.

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact