Poznaj Szczecin

 • You can't miss it!
 • Hotels
 • Restaurants
 • Galleries
 • Cafes
 • Philharmonic
 • Theaters
 • Clubs
 • Cinemas
 • Hostels
 • Pensions
 • Wineries
 • Pizzerias
 • Water attractions
 • Investments
 • Lubię Szczecin
 • Car parks
 • Parking for buses

Przetarg na markę Szczecina

Wednesday, 09/04/2008

 Otwarto wstępne oferty w przetargu na opracowanie strategii marki Szczecina. Oferty, które wpłynęły na przetarg złożyły firmy: 1. Totem sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, 2. Polska Agencja Rozwoju Turystyki S.A. oraz FRYCZ I WICHA sp. j z Warszawy, 3. Brand Nature Access Sp. z o.o. I Corporate Profiles Consulting z Warszawy, 4. Metamorphosis z Wrocławia, 5. Grupa ESKADRA sp. z o.o., z Warszawy. Wymienione firmy uczestniczyło w pierwszym etapie przetargu, do którego zgłosiło się 15 podmiotów. Zostały zaproszone do złożenia wstępnej oferty. Przesądziło o tym kilka czynników. Firmy wykazały się przede wszystkim doświadczeniem w opracowywaniu strategii marek oraz posiadały dobrze przygotowany zespół pracowników. Komisja przetargowa uznała, że przedłożone oferty spełniają wymogi formalne, teraz rozpocznie ich ocenę merytoryczną. W przyszłym tygodniu komisja przystąpi do negocjacji z firmami, które złożyły oferty. Celem rozmów będzie sprecyzowanie oczekiwań miasta wobec uczestników przetargu. Zgodnie z warunkami przetargu, wyłoniona firma lub konsorcjum firm musi bowiem przeprowadzić badania w kraju i poza granicami – szczególnie wśród turystów, potencjalnych przedsiębiorców, jak również badania w grupie wewnętrznej, czyli wśród mieszkańców. Po ustaleniu szczegółów firmy zaproszone zostaną do złożenia konkretnych i ostatecznych ofert.  Wyłoniona w przetargu firma opracuje spójną koncepcję wizerunkową Szczecina, określi strategię marki miasta oraz opracuje katalog marki. Poprzez przetarg miasto chce określić swoje indywidualne i niepowtarzalne cechy, usystematyzować zasady prezentacji i komunikowania, a także zaprojektować system identyfikacji wizualnej. Efektem prac nad strategią marki ma być w przyszłości spójny i jednolity wizerunek Szczecina.  Miasto zaplanowało na realizację projektu do 500 tys. zł. Umowa ze zwycięzcą przetargu powinna zostać podpisana do końca sierpnia. Strategia marki ma być gotowa jeszcze w bieżącym roku, tak aby jej wdrażanie mogło się rozpocząć od 2008 r.

Copyright 2020 City of Szczecin
Contact