Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Urbaniści o rozwoju metropolii

wtorek, 26/05/2009
Urbaniści o rozwoju metropolii

Rozpoczęły się warsztaty urbanistyczne na temat rozwoju Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego. Warsztaty o takiej randze odbywają się po raz pierwszy w Polsce.

W warsztatach biorą udział przedstawiciele międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego (Urban Planing Advisory Team- UPAT) wyłonionego spośród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (International Society of City and Regional Planners- ISOCARP). Zespół składa się z urbanistów  z Meksyku, Serbii, Argentyny, Włoch, Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych. Członkowie zespołu pracować będą nad zagadnieniem „Perspektywy Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu”. Wyniki swoich prac przedstawią pod koniec tygodnia.
- Znajdujemy się w ciekawym momencie rozwoju Szczecina, bo zmienia się charakter miasta – powiedział Piotr Krzystek, prezydent Szczecina podczas spotkania z przedstawicielami zespołu. – Szczecin był przez długie dziesięciolecia miastem, którego rozwój związany był z przemysłem morskim. Teraz znaczenie tej branży maleje. Dlatego podjęliśmy działania w celu stworzenie nowej marki miasta a przez to określenie nowych kierunków jego rozwoju.
Prezydent wspomniał o współpracy z samorządami ościennymi w celu lokowania firm produkcyjnych na terenach parków przemysłowych znajdujących w gminach sąsiadujących ze Szczecinem. Powiedziała, że rozwój gospodarczy Szczecina opierać się będzie na pozyskiwaniu firm usługowych specjalizujących się w nowoczesnych technologiach. Dodała również, że miasto ma zamiar wykorzystać naturalne walory w celu rozwijania usług turystycznych, związanych głównie z żeglarstwem.
- Zdążyliśmy już zapoznać się z miastem o jego otoczeniem, także  po stronie niemieckiej – mówi Francisco Perez Arellano z Meksyku, wiceprezydent ISOCARP d/s UPAT. – Uważam, że Szczecin i obszar metropolitalny, który miasto tworzy dysponuje dużym potencjałem. Jest bardzo dobrze położony, posiada walory zarówno do rozwoju przemysłu jak i przyrodnicze, które z kolei mogą być wykorzystane do rozwoju turystyki.     
Warsztaty organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy ze szczecińskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich (członka ISOCARP) wraz z samorządami Gryfina, Goleniowa, Polic, Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.
Warsztaty mają szczególne znaczenie dla Szczecina - centrum metropolii – który stawia sobie ambitne i ponadlokalne cele. Wdrażana w mieście strategia „Floating Garden” zakłada, że Szczecin połączy w sobie dynamikę i kreatywność metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze. Z punktu widzenia tej idei, władzom miasta szczególnie zależy  jak Szczecin jako stolica obszaru metropolitalnego i stolica regionu będzie wyglądał w przyszłości.
Podobne warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbyły się już w Hiszpanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, a ich wyniki były szeroko prezentowane w publikacjach i na kongresach.
Stowarzyszenie ISOCARP założone w 1965 r  zrzesza doświadczonych specjalistów z całego świata zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami planowania przestrzennego. Do jednej z form aktywności stowarzyszenia należą działania zespołów doradczych, zapraszanych przez władze lub społeczności lokalne różnych krajów w celu włączenia ich w rozwiązywanie problemów lub ocenę lokalnych przedsięwzięć 

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt