Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

UPAT – pierwszy raz w Polsce

piątek, 22/05/2009
UPAT – pierwszy raz w Polsce

Światowi urbaniści projektują szczecińską metropolię

Urbaniści z Meksyku, Serbii, Argentyny, Włoch, Rosji, Niemiec i Stanów Zjednoczonych będą przez tydzień pracować w Szczecinie. To pierwsze takie warsztaty w Polsce. Efektem ma być pomoc w opracowaniu koncepcji rozwoju szczecińskiego obszaru metropolitalnego.

W tygodniowych (23 – 30 maja) warsztatach urbanistycznych wezmą udział przedstawiciele  międzynarodowego Zespołu Doradczego Planowania Przestrzennego (Urban Planing Advisory Team- UPAT) wyłonionego spośród członków Międzynarodowego Stowarzyszenia Urbanistów i Planistów Regionalnych (International Society of City and Regional Planners- ISOCARP).
Szczecińskie warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbędą się po raz pierwszy w Polsce.  Urbaniści będą pracować nad  „Perspektywami Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w kontekście wyznaczników rozwoju funkcji metropolitalnych, infrastruktury komunikacyjnej oraz transgranicznego charakteru regionu”.
Przez kilka dni wielodyscyplinarny zespół - po dokonaniu wizji lokalnej - pracować będzie z miejscowymi planistami, a wynikiem będzie prezentacja zawierająca niezależne i obiektywne rekomendacje dotyczące przedstawionego zagadnienia planistycznego.
Warsztaty organizuje Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy ze szczecińskim Oddziałem Towarzystwa Urbanistów Polskich (członka ISOCARP) wraz z samorządami Gryfina, Goleniowa, Polic, Stargardu Szczecińskiego i Szczecina.
Warsztaty mają szczególne znaczenie dla Szczecina - centrum metropolii – który stawia sobie ambitne i ponadlokalne cele. Wdrażana w mieście strategia „Floating Garden” zakłada, że Szczecin połączy w sobie dynamikę i kreatywność metropolii oraz przestrzeń i spokój miejsca przyjaznego ludziom i naturze. Z punktu widzenia tej idei, władzom miasta szczególnie zależy  jak Szczecin jako stolica obszaru metropolitalnego i stolica regionu będzie wyglądał w przyszłości.

Podobne warsztaty z udziałem specjalistów UPAT odbyły się już w Hiszpanii, Austrii, Holandii, Szwajcarii, Stanach Zjednoczonych i Meksyku, a ich wyniki były szeroko prezentowane w publikacjach i na kongresach.

Stowarzyszenie ISOCARP założone w 1965 r  zrzesza doświadczonych specjalistów z całego świata zajmujących się zawodowo szeroko rozumianymi zagadnieniami planowania przestrzennego. Do jednej z form aktywności stowarzyszenia należą działania zespołów doradczych, zapraszanych przez władze lub społeczności lokalne różnych krajów w celu włączenia ich w rozwiązywanie problemów lub ocenę lokalnych przedsięwzięć 

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt