Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Rating Miasta – przedstawiciele Fitch Ratings w Szczecinie

piątek, 22/05/2009
Rating Miasta – przedstawiciele Fitch Ratings w Szczecinie

W Szczecinie przebywają przedstawiciele firmy Fitch Ratings. Celem wizyty jest zebranie informacji do aktualizacji oceny ratingowej miasta. Obecna ocena to BBB+ z perspektywą stabilną, co oznacza wysoką wiarygodność kredytową Miasta.

Agencja Fitch Ratings ocenia Szczecin pod kątem wiarygodności finansowej od 1998 r. Zgodnie z umową zawartą z miastem, przedstawiciele Agencji zobowiązani są do przynajmniej jednej wizyty w Szczecinie w ciągu roku. Pracownicy Fitch Rating goszczą w Szczecinie w dniach maja 21-22. Dziś spotkali się z prezydentem Piotrem Krzystkiem. Tematem rozmowy były działania miasta podjęte w związku kryzysem gospodarczym.

Oprócz tego przedstawiciele agencji rozmawiali z zastępcami  prezydenta, skarbnikiem oraz wybranymi pracownikami Urzędu Miasta. Z zakresu finansów Szczecina analizowali m.in.:
- politykę w zakresie podatków i opłat (stawki podatków, ulgi i zwolnienia)
- wykonanie budżetu,
- prognozy budżetowe,
- zadłużenie gminy (polityka w zakresie zadłużania, kredyty na prefinansowanie projektów finansowanych z UE, wewnętrzne procedury i limity zadłużania,  zarządzanie płynnością).

Analitycy Agencji zbierali informacje na temat sytuacji gospodarczej i demograficznej Szczecina z uwzględnieniem sytuacji stoczni. Interesowały ich zmiany i kierunki rozwoju Miasta  oraz plany w tym zakresie, sytuacja makroekonomiczna, strategia rozwoju Miasta, wieloletni plan inwestycyjny, źródła finansowania poszczególnych zadań z uwzględnieniem udziału środków Unii Europejskiej. Omówiono też zagadnienia z zakresu gospodarki komunalnej, w tym dotyczące kondycji spółek komunalnych (sytuacja finansowa, sprzedaż udziałów, podniesienie kapitału, ważniejsze projekty inwestycyjne realizowane przez spółki z udziałem Miasta). Pracownikom Agencji przekazano również dane na temat polityki społecznej z uwzględnieniem sytuacji w oświacie a także pomocy społecznej i ochronie zdrowia.
Po zebraniu informacji Agencja Fitch Ratings wyda komunikat na temat aktualnej oceny ratingowej miasta.  Obecna ocena – wystawiona w lipcu 2008 r. – to BBB + z perspektywą stabilną. Warto przypomnieć, że od dwóch lat Agencja podnosi ocenę ratingowa miasta Odzwierciedlało to poprawiający się stan finansów Szczecina.

Głównym zadaniem ratingu jest poinformowanie obecnych  i przyszłych inwestorów, krajowych jak i zagranicznych o wiarygodności i wypłacalności Miasta. Najczęstsza przyczyną ubiegania się o rating jest planowana emisja obligacji komunalnych lub też zaciągnięcie kredytu. Agencje badając zdolność Miasta do regulowania swoich zobowiązań, bierze pod uwagę szereg czynników mających lub mogących mieć wpływ na tę zdolność. Dokonywana jest np. analiza stanu gospodarki w mieście i regionie na tle kraju, środowiska politycznego czy administracyjnego. Agencje mogą oceniać zdolność podmiotu do wywiązywania się ze zobowiązań zarówno długo - jak i krótkoterminowych, zaciągniętych w walutach lokalnych lub zagranicznych.    

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt