Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Międzynarodowa matura w Szczecinie - nabór

wtorek, 11/05/2010
Międzynarodowa matura w Szczecinie - nabór

Rozpoczął się nabór do klas Międzynarodowej Matury, pre-IB i IB.

Klasy zostaną utworzone w roku szkolnym 2010/2011, w II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I w Szczecinie. Certyfikat International Baccalaureate Diploma Programme, upoważniający do realizacji Międzynarodowej Matury, II LO w Szczecinie otrzymało w kwietniu 2010 r.

Klasa pre-IB ( liczba uczniów: do 32)

Klasa pre-IB została stworzona z myślą o młodzieży pragnącej kontynuować naukę w klasie drugiej i trzeciej realizującej właściwy, dwuletni program matury międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme).
W klasie pierwszej uczniowie:

 • realizują polską podstawę programową w oparciu o programy autorskie,
 • poznają wymogi i wyzwanie IB DP,
 • przygotowują się do nauki w języku angielskim będącym językiem wykładowym

w kolejnych dwóch latach nauczania (intensywna nauka języka angielskiego, wprowadzanie terminologii angielskojęzycznej, sporadyczne lekcję w języku angielskim   w poszczególnych przedmiotach)

 • biorą udział w zajęciach Teorii Wiedzy - Theory of Knowledge,
 • zapoznają się elementami CAS-u (Creativity, Action, Service) obowiązkowego programu wspierającego rozwój osobowościowy ucznia,
 • korzystają z pomocy i konsultacji indywidualnych mających na celu ułatwienie uczniom wyboru przedmiotów i poziomów do realizacji w programie IB DP.

W klasie drugiej uczniowie przystępują do zasadniczej części programu matury międzynarodowej. Każdy uczeń dokonuje wyboru sześciu przedmiotów spośród 6 grup.
Co najmniej trzy przedmioty muszą być realizowane na tzw. Higher Level (poziom rozszerzony w wymiarze 6 godzin tygodniowo), pozostałe przedmioty realizowane są na  tzw. Standard Level (poziom podstawowy w wymiarze 4 godzin tygodniowo). Oprócz tego uczeń programu DP IB jest zobowiązany uczestniczyć w około 150 godzinach zajęć TOK (Theory of Knowledge), na których uczniowie badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia. Ponadto są oni również zobowiązani wziąć udział w około 150 godzinach programu CAS (Creativity, Action, Service), który to program ma na celu zachęcanie do rozwijania osobistych umiejętności i zainteresowań, umacnianie ducha odkrywania i poszukiwania. Dodatkowym wymogiem realizacji programu matury międzynarodowej jest napisanie przez ucznia pracy badawczej - Extended Essayo objętości około 4000 słów z dowolnie wybranego przedmiotu nauczanego w szkole.

Klasa IB (liczba uczniów: do 34)
Każdy uczeń rozpoczynający naukę w klasie IB dokonuje wyboru 6 przedmiotów - po jednym z każdej grupy przedmiotowej. Minimum 3 ale nie więcej niż 4 muszą być realizowane na poziomie rozszerzonym HL (po 6 godzin tygodniowo), pozostałe na poziomie standardowym SL (w wymiarze 4 godzin tygodniowo). Oprócz tego uczniowie zobowiązani są uczestniczyć w zajęciach teorii wiedzy (Theory of Knowledge), na których badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia. Obowiązkowy jest również udział w programie CAS (Creativity, Action, Service), kształtującym wrażliwość społeczną oraz propagującym ideę wolontariatu. Każdy uczeń ponadto pisze pracę dyplomową (Extended Essay), będącą przygotowaniem do samodzielnej pracy naukowej na studiach wyższych.

Terminy procedur rekrutacyjnych do klasy pre–IB na stronie Urzędu Miasta.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt