Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Matura Międzynarodowa w II LO w Szczecinie

piątek, 23/04/2010
Matura Międzynarodowa w II LO w Szczecinie

Od roku szkolnego 2010/2011 II LO im. Mieszka I w Szczecinie rozpocznie realizację program Międzynarodowej Matury.

21 kwietnia szkoła otrzymała informację o przyznaniu certyfikatu będącego potwierdzeniem, że II LO spełniło warunki do realizacji programu MM. Było to zwieńczenie trzyletnich starań o uzyskanie prawa do przeprowadzenia międzynarodowego egzaminu maturalnego. Od września w II LO powstaną dwie klasy związane z realizacją programu MM. Jedna to klasa pre-IB przygotowująca do programu MM. Druga realizująca ten program.
– To wielki sukces szczecińskiej oświaty, która stawia na jakość kształcenia i realizuje coraz więcej programów służących poprawie nauczania – mówi Piotr Krzystek, prezydent Szczecina
Matura Międzynarodowa (The International Baccalaureate) uznawana jest przez polskie uczelnie i umożliwia młodzieży dostęp do większości szkół wyższych w integrującej się Europie, Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Matura Międzynarodowa otwiera również absolwentom drogę do najlepszych uczelni na świecie takich jak Cambridge, Oxford, Yale, MIT czy Harvard.
Międzynarodowa Matura jest przedsięwzięciem, które wymaga od szkoły spełnienia wielu bardzo wysokich wymagań. Procedury i dokumenty aplikacyjne wyraźnie je określają i tylko nieliczne szkoły w Polsce posiadają certyfikaty IB, co bardzo dobrze świadczy o kadrze pedagogicznej „dwójki” i wysokim poziomie nauczania w tej szkole.
- Uzyskanie przez II LO certyfikatu IB jest bez wątpienia ciekawym i interesującym poszerzeniem oferty edukacyjnej dla uczniów nie tylko Szczecina, ale również całego naszego regionu - mówi Jolanta Jastrzębska dyrektor II LO.

O międzynarodowej maturze

IB DP, realizowany jest w języku angielskim i kończy się egzaminem maturalnym. Program Matury Międzynarodowej obejmuje sześć przedmiotów wybieranych przez ucznia z 6 grup. Co najmniej trzy przedmioty muszą być realizowane na tzw. Higher Level (HL - poziom rozszerzony), pozostałe przedmioty mogą być realizowane na tzw. Standard Level (SL - poziom podstawowy). Oprócz tego, uczeń programu IB jest zobowiązany uczestniczyć w zajęciach TOK (Theory of Knowledge) – Teoria Wiedzy, na których uczniowie badają relacje między poszczególnymi dyscyplinami nauki oraz uczą się krytycznego myślenia. Są oni również zobowiązani wziąć udział w programie CAS (Creativity, Action, Service), który to program ma na celu indywidualny rozwój ucznia, zachęcanie do rozwijania osobistych umiejętności i zainteresowań, umacnianie ducha odkrywania i poszukiwania. Celem tego programu jest również inspirowanie ucznia do odpowiedzialności za społeczeństwo w ogóle, a szczególnie ludzi wymagających opieki. Dlatego też zadaniem CAS jest m.in. rozwijanie wrażliwości społecznej wśród uczniów, w tym propagowanie idei wolontariatu. Dodatkowym wymogiem realizacji tego programu jest napisanie przez ucznia pracy badawczej - Extended Essay, w języku angielskim.

Szczegółowe informacje na stronie Urzędu Miasta

Copyright 2019 Miasto Szczecin
Kontakt