Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Wszystkie drogi prowadzą do Szczecina

Wszystkie drogi prowadzą do Szczecina

Położenie Szczecina daje wielkie szanse rozwoju. Miasto jest ważnym węzłem transportowym w Europie. Tutaj krzyżują się główne trasy tranzytowe Europy: z zachodu na wschód oraz z północy, poprzez Bałtyk, na południe Europy.

Przez Szczecin wiedzie najkrótsza śródlądowa droga wodna z Berlina do Bałtyku. W rejonie miasta krzyżuje się droga międzynarodowa łącząca kraje południowej Europy i Skandynawii z autostradą Berlin-Szczecin i drogami w głąb Polski.

Szczecin jest również ważnym węzłem kolejowym.

 

W odległości 45 km od Szczecina znajduje się lotnisko w Goleniowie, które obsługuje regularne rejsy na liniach krajowych i międzynarodowych.

 

Korzystne położenie geograficzne na skrzyżowaniu szlaków wszystkich rodzajów transportu, a przede wszystkim obecność portów morskich, predestynują miasto do roli transportowego centrum logistycznego.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt