Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin to także wyjątkowe położenie geograficzne

Szczecin to także wyjątkowe położenie geograficzne

Szczecin to także wyjątkowe położenie geograficzne, dostęp do Morza Bałtyckiego i Odry, ogromny kapitał miasta portowego, turystycznego. Okoliczne tereny: puszcze, rezerwaty przyrody i jeziora stwarzają wielkie szanse dla rozwoju turystyki, i podnoszą jakość życia mieszkanców. Obserwując Szczecin z lotu ptaka można dostrzec możliwości miasta i jego potencjał

Położony na styku państw i węzłów komunikacyjnych, dzięki napływowej historii mieszkańców, Szczecin rysuje się jako miasto otwarte dla ludzi. Mieszkańcy są do przyjezdnych – w tym do obcokrajowców – życzliwie nastawieni. Z tego punktu widzenia ważna jest nauka języków obcych, nauczanie w systemie dwujęzycznym oraz otwieranie się uczelni na zagranicznych studentów.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt