Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Szczecin - kreatywny projekt architektoniczny

Szczecin - kreatywny projekt architektoniczny

Szczecin urzeka swym unikalnym desingem – wszechobecną zielenią i urodą zabytkowej, secesyjnej architektury przenikającej się z nowoczesnością.

Szczecin urzeka swym unikalnym desingem – wszechobecną zielenią i urodą zabytkowej, secesyjnej architektury przenikającej się z nowoczesnością.
Burzliwe losy Szczecina nie pozostały bez wpływu na architekturę miasta. Z najdawniejszych czasów nie pozostało niemal nic. Szczecin jaki znamy dziś, tak naprawdę narodził się w XIX wieku. Rozbudowywane przez władze pruskie, militarne funkcje twierdzy szczecińskiej, przez bardzo długie lata uniemożliwiały urbanistyczny rozwój miasta. Znamienną datą był rok 1873. Wówczas to zostały uwieńczone powodzeniem wieloletnie starania władz miasta o likwidację umocnień i przystąpiono do burzenia fortów i murów miejskich. Od tego momentu datuje się bardzo dynamiczna rozbudowa miasta.

Nowy układ przestrzenny Szczecina bardzo czytelnie określił strukturę miasta. Rozwój przestrzenny Szczecina stanowił w tym czasie klasyczny wzór urbanistyki geometrycznej, dla której przyjmowano jako podstawę gwiaździste place z trójkątnymi parcelami budowlanymi, na których wznoszono neoklasycystyczne i secesyjne kamienice oraz funkcjonalne budynki użyteczności publicznej.

Kolejny, ważny etap w rozwoju przestrzennym miasta rozpoczął się na przełomie XIX i XX wieku, kiedy to następowało włączanie do Szczecina zurbanizowanych już, samodzielnych dotąd podmiejskich osiedli i miasteczek. Rozwój ten wiązał się ze znaczącą rozbudową infrastruktury komunalnej.
Podstawowa struktura miasta stworzona została modelowo. Powstały szerokie ulice gwarantujące bezkolizyjny układ komunikacyjny. Wokół śródmieścia, które stało się ośrodkiem życia miejskiego, skupiskiem handlu, usług i obiektów kultury, powstały obrzeżne dzielnice mieszkalne z pięknie zaprojektowanymi budynkami willowymi, bogatą zielenią i terenami rekreacyjnymi (Pogodno, okolice jeziora Głębokie, Gumieńce).

W części północnej zlokalizowano przemysł i handel.

Lata powojenne to odbudowa zniszczeń wojennych i budowa miasta dla nowego społeczeństwa. Napływ ludności i rosnące potrzeby mieszkaniowe zaowocowały zabudową terenów prawobrzeżnych. Inne założenia urbanistyczne, inny rodzaj zabudowy, głównie systemy zabudowy wielkopłytowej zmieniły oblicze Szczecina.

Obecne uwarunkowania pozwalają na kolejny dynamiczny rozwój miasta. Szczecin zachwyca swą unikatowością. Na każdym kroku zieleń i urzekająca secesyjna zabudowa przenika się z nowoczesną. Piękne kamienice i gwiaździsty układ ulic upodabniają Szczecin do Paryża. Nowoczesny Floating Garden, w którym doskonale się żyje i odpoczywa.

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt