Poznaj Szczecin

 • Warto być i zobaczyć
 • Hotele
 • Restauracje
 • Galerie
 • Kawiarnie
 • Filharmonia
 • Teatry
 • Kluby
 • Kina
 • Hostele
 • Pensjonaty
 • Winnice
 • Pizzerie
 • Atrakcje wodne
 • Inwestycje
 • Lubię Szczecin
 • Parkingi strzeżone
 • Parkingi dla autokarów

Europolis - centrum naukowe, gospodarcze, kulturalne i administracyjne.

Europolis - centrum naukowe, gospodarcze, kulturalne i administracyjne.

Szczecin, stolica województwa, metropolia i ośrodek usług o znaczeniu ponadregionalnym, jest istotnym ośrodkiem współpracy politycznej, społecznej i kulturalnej całej północno-zachodniej części Polski,

północno-wschodnich Niemiec i południowych prowincji Szwecji. Lider w Euroregionie Pomerania silnie oddziałuje na całe historyczne Pomorze Przednie i Brandenburgię. Europolis - centrum naukowe, gospodarcze, kulturalne i administracyjne.

Bliskość Berlina umożliwia Szczecinowi rozwinięcie atrakcyjnej oferty usług uzupełniających funkcje metropolitalne aglomeracji berlińskiej.

Przyszłość Szczecina wyznacza jego rola jako serca obszaru metropolitalnego. Szczecin bierze na siebie rolę lidera regionu i wiodącego partnera dla ościennych powiatów. Jest miejscem określającym wizję rozwoju całego obszaru metropolitalnego.
Szczecin stawia na lokowanie w nim centrów usług księgowych, informatycznych, badawczych, telefonicznych. Wciąż rozwijająca się współpraca z uczelniami szczecińskimi, pozwala na kształcenie w specjalistycznych i atrakcyjnych kierunkach.
Szczecin stawia na nowoczesne rozwiązania w różnych sferach życia publicznego (w tym zwłaszcza w sferze usług publicznych). W ten sposób chce w znacznym stopniu podwyższyć komfort życia mieszkańców, i to nie tylko tych, którzy lubią korzystać z najnowszych osiągnięć techniki.

Szczecin chce by położenie nad wodą było głównym atutem w rozwoju urbanistycznym
i architektonicznym. W tym celu należy rozwijać politykę pełnego wykorzystania naturalnych walorów aglomeracji szczecińskiej, które mogą stać się podstawą rozwoju przedsiębiorczości nie tylko o profilu morskim, portowym, ale również wykraczającym poza gospodarkę morską - transportowym, turystycznym, etc.

Szczecin stawia na rozwój szkolnictwa i nauki. Szczecin z kilkunastoma uczelniami wyższymi jawi się jako poważny ośrodek akademicki. Rozwój nauki i edukacji to ważny miernik jakości życia jego mieszkańców i jeden z kluczowych czynników wzrostu. Korzystne położenie geograficzne, w sąsiedztwie rozwiniętych ośrodków naukowych Zachodniej Europy stanowi szansę Szczecina jako nadbałtyckiego ośrodka naukowego.

Szczecin jest miastem otwartym, zarówno w sensie infrastruktury i przestrzeni architektonicznej, jak i w przenośni – aglomeracji, która chłonie i rozwija nowoczesne idee i pomysły, a jednocześnie pielęgnuje i szanuje swoją tradycję i historię.

 

 

Copyright 2020 Miasto Szczecin
Kontakt