Znamy Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii!

Znamy Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii!

W I Dyktandzie Uniwersyteckim organizowanym w ramach obchodów Jubileuszu XXX-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego udział wzięło 155 uczestników. Otwarta formuła ortograficznych zmagań wiązała się ze zdobyciem zaszczytnego tytułu Uniwersyteckiego Mistrza Ortografii oraz cennych nagród finansowych: pierwsza nagroda to 3 000 zł, druga to 2 000 zł, a trzecia 1 000 zł. Inicjatorką i autorką I Dyktanda Uniwersyteckiego jest prof. Ewa Kołodziejek. Dyktando będzie miało charakter cykliczny.

Zwycięzcami ortograficznych zmagań zostali:
I miejsce – Aleksander Meresiński z Kielc
II miejsce – Marek Szopa z Gorzowa Wielkopolskiego
III miejsce – Maciej Kajzer z Bielska Białej

Wyróżnienie dla najlepszego uczestnika z województwa zachodniopomorskiego otrzymał Jakub Zaryński ze Świnoujścia.

I Dyktando Uniwersyteckie trwało około 45 minut. Prace uczestników sprawdzało jury konkursu, w skład którego weszli pracownicy Poradni Językowej Uniwersytetu Szczecińskiego: prof. dr hab. Ewa Kołodziejek, dr Maria Kabata oraz dr Rafał Sidorowicz. Zespół oceniający tworzyli językoznawcy z Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Wydziału Filologicznego US, natomiast w skład zespołu wspomagającego weszli członkowie Koła Młodych Językoznawców US.

Zwycięzcom nagrody wręczyli: prof. Jacek Styszyński – prorektor ds. kształcenia US, prof. Ewa Kołodziejek, prof. Jolanta Ignatowicz-Skowrońska – dyrektor Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa oraz dr Piotr Bartoszewski – zastępca dyrektora firmy ENERGOPOL (sponsor nagród).

Do udziału w zabawie zaproszone zostały również osoby znaczące dla miasta i regionu, które walczyły w osobnej grupie VIP, a wśród nich m.in.: Marek Duklanowski − radny Miasta Szczecin, Anna Garlicka – zastępczyni dyrektora Teatru Lalek „Pleciuga”, Jacek Jekiel − dyrektor Opery na Zamku, prof. Stanisław Flejterski z Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług, prof. Danuta Umiastowska – Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego na US (Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia) oraz prof. Krystyna Brzozowska – prodziekan ds. nauki Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US. Z grupy VIP dyktando najlepiej napisał Marek Duklanowski.

Uczestnicy konkursu usłyszeli tekst związanego tematycznie ze Szczecinem i Pomorzem, co ma podkreślać regionalny charakter tego przedsięwzięcia. Tekst dyktanda znajdą Państwo w załączniku.