Zimowa rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński

Zimowa rekrutacja na Uniwersytet Szczeciński

Do 16 lutego trwać będzie zimowa rekrutacja na studia stacjonarne I i II stopnia na Uniwersytecie Szczecińskim. Kandydaci do tego dnia będą mogli rejestrować się w serwisie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów na stronie internetowej uczelni. Znajdą tu również informacje dotyczące kryteriów kwalifikacji na studia, poszczególnych etapów rekrutacji, wymaganych dokumentów, płatności, a także wykaz olimpiad, których laureaci i finaliści mogą korzystać z preferencyjnych warunków w procesie rekrutacji.

W zimowej ofercie US kandydaci mogą wybrać następujące kierunki kształcenia:

Studia I stopnia:
- ekonomia (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
- fizyka (Wydział Matematyczno-Fizyczny)
- matematyka (Wydział Matematyczno-Fizyczny)
- optyka okularowa (Wydział Matematyczno-Fizyczny)

Studia II stopnia:
- ekonomia (Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług)
- fizyka (Wydział Matematyczno-Fizyczny)
- informatyka i ekonometria (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)
- matematyka (Wydział Matematyczno-Fizyczny)
- stosunki międzynarodowe (Wydział Humanistyczny)
- zarządzanie i inżynieria produkcji (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania)

Pierwszy etap naboru na studia potrwa do 16 lutego, do tego czasu kandydaci mogą rejestrować się w elektronicznym systemie rekrutacji. Informacje o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do drugiego etapu postępowania rekrutacyjnego kandydaci poznają 19 lutego, a decyzje o przyjęciu na studia − 29 lutego.

Zasady przyjmowania na studia, terminy postępowania rekrutacyjnego, pełną ofertę kierunków oraz szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji kandydaci znajdą w serwisie internetowym: www.kandydaci.usz.edu.pl.

Wszelkie dodatkowe pytania dotyczące rekrutacji można kierować na adres: rekrutacja@univ.szczecin.pl.