Zimowa rekrutacja na studia

 Zimowa rekrutacja na studia

9 stycznia rusza rekrutacja na studia na Uniwersytecie Szczecińskim, rozpoczynające się od semestru letniego 2016/2017. Nabór trwać będzie do 13 lutego.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy zarejestrować się w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów (ERK), wybrać kierunek studiów, wprowadzić do systemu wyniki określone w kryteriach kwalifikacji (wyniki maturalne, wynik z dyplomu ukończenia studiów itp.), uregulować opłatę rekrutacyjną, a w dalszej kolejności po ogłoszeniu kwalifikacji - należy złożyć dokumenty na wybranym wydziale w dniach 17-23 lutego. Ogłoszenie wyników nastąpi 27 lutego.

Oferta kierunków oferowanych przez uczelnię w naborze na studia rozpoczynające od semestru letniego 2016/2017 obejmuje:

Wydział Matematyczno-Fizyczny
- matematyka, studia stacjonarne II stopnia
- fizyka, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
- informatyka i ekonometria, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Nauk o Ziemi
- geografia, studia stacjonarne I stopnia
- geologia, studia stacjonarne I stopnia
- gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne I stopnia
- oceanografia, studia stacjonarne I stopnia
- turystyka i rekreacja, studia stacjonarne I stopnia
- geologia, studia stacjonarne II stopnia
- gospodarka przestrzenna, studia stacjonarne II stopnia
- turystyka i rekreacja, studia stacjonarne II stopnia

Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług
- ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
- finanse i rachunkowość, studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
- ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia
- finanse i rachunkowość, studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia.

Rejestracja w systemie ERK na stronie internetowej uczelni:
www.e-rekrutacja.usz.edu.pl/erkus