Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Rozwoju Gospodarczego - Szczecińskie Centrum Przedsiębiorczości

ZSRG - SCP jest organizacją non-profit. Od ponad 15 lat wspiera i promuje rozwój gospodarczy regionu.

  • INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI udostępnia pomieszczenia młodym i rozwijającym się firmom.
  • OŚRODEK SZKOLENIOWY organizuje szkolenia finansowane z programów Unii Europejskiej oraz szkolenia w systemie kształcenia ustawicznego.
  • ENTERPRISE EUROPE NETWORK - doradza, informuje, szkoli. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej pomagamy bezpłatnie polskim przedsiębiorcom w znalezieniu na rynkach zagranicznych sprawdzonych partnerów do współpracy; pośredniczymy w negocjacji umów kooperacyjnych; pomagamy odnaleźć się w gąszczu unijnych przepisów oraz w znalezieniu właściwego programu dofinansowania; analizujemy i pomagamy sprecyzować potrzeby innowacyjne przedsiębiorstwa; poszukujemy dla firm dostępnych technologii i rozwiązań. Nowością w ofercie jest audyt technologiczny dla firm poszukujących nowych kierunków rozwoju.
  • STUDENCKI KLUB PRZEDSIĘBIORCY organizuje szkolenia dla przyszłych przedsiębiorców - uczymy studentów jak założyć i prowadzić własną firmę oraz jak zaistnieć na polskim i europejskim rynku gospodarczym.
  • CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ ułatwia powrót na rynek pracy osobom długotrwale bezrobotnym, rozwija zatrudnienie socjalne, wspiera osoby wykluczone w procesie reintegracji społecznej oraz organizuje szkolenia dla osób pozostających bez zatrudnienia.

Strona www: www.zsrg.szczecin.pl