Wyniki naboru - Dom dla absolwenta

 Wyniki naboru - Dom dla absolwenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach naboru wniosków w programie „Dom dla absolwenta”
W dniu 30 maja 2018 r Komisja ds. wyboru najemców lokali mieszkalnych spółki Szczecińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w ramach programu „Dom dla absolwenta” dokonała analizy złożonych wniosków pod kątem ich zgodności z regulaminem naboru wniosków. Komisja przyjęła, jako spełniające wymagane kryteria, wnioski następujących osób (kolejność wg liczby uzyskanych punktów;):
1. Mateusz i Piotr Makos,
2. Patrycja Oszurko i Patryk Kiedzyń,
3. Tomasz Smolarek,
4. Paweł Rosada,
5. Łukasz Piłatowski,
6. Julita i Artur Molscy,
7. Katarzyna Siwak,
8. Joanna Biedrzycka,
9. Aleksandra Wierzbowska,
10. Jakub Szproch,
11. Patrycja Farjaszewska,
12. Joanna Nasierowska,
13. Żaneta Muzyczuk,
14. Katarzyna Sinkowska.

 

Przewodniczący Komisji
Kamila Bogusławska