Wykład prof. Tomasza Nałęcza!

Wykład prof. Tomasza Nałęcza!

W ramach uroczystych obchodów Jubileuszu XXX-lecia Uniwersytetu Szczecińskiego, JM Rektor US, prof. dr hab. Edward Włodarczyk zaprasza na wykład otwarty prof. Tomasza Nałęcza pt. "Strażnik żyrandola czy państwa? Polskie spory o prezydenturę", który odbędzie się w środę, 27 maja. Wykład jest częścią cyklu spotkań pn. Szczecin Humanistyczny.

Celem cyklu Szczecin Humanistyczny jest szerokie upowszechnianie treści humanistycznych, propagowanie kultury humanistycznej, krzewienie idei studium humanitatis, prezentacja humanistycznych intencji edukacji w duchu tolerancji i dialogu. Swoje wykłady w szczecińskim cyklu miały już takie gwiazdy polskiej nauki, jak m.in. ks. prof. Michał Heller, prof. Jan Miodek, prof. Leszek Balcerowicz, prof. Tadeusz Gadacz, czy prof. Jan Woleński.

Prof. Tomasz Nałęcz studiował historię na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie bezpośrednio po studiach został zatrudniony jako asystent na Wydziale Historycznym i nieprzerwanie pracuje tam do chwili obecnej (1977 r. - doktor, 1988 r. - doktor hab., 1991 r. - profesor UW). W latach 1970-1990 był członkiem PZPR. W 1980 r. wstąpił do NSZZ „Solidarność”, ale nie kontynuował działalności po wprowadzeniu stanu wojennego. W 1989 r. był jednym z organizatorów „Ruchu 8 Lipca”, dążącego do rozwiązania PZPR i utworzenia nowej partii socjaldemokratycznej. W 1990 r. był jednym z założycieli i wiceprzewodniczącym Socjaldemokracji RP. Wystąpił z niej w 1991 r., po ujawnieniu nieznanej mu wcześniej sprawy moskiewskiej pożyczki. W latach 1990-1994 był radnym Gminy Warszawa-Mokotów. W 1992 r. był jednym z założycieli Unii Pracy. Od 1993 r. do 1997 r. był posłem Unii Pracy. W 2001 r. ponownie uzyskał mandat poselski z listy SLD - UP. W latach 2001-2005 pełnił funkcję wicemarszałka Sejmu. Od 2003 do 2004 r. był przewodniczącym sejmowej komisji śledczej badającej aferę Rywina. W 2004 r. współtworzył Socjaldemokrację Polską.

Jesienią 2005 roku prof. Nałęcz wycofał się z polityki. Powrócił na Uniwersytet Warszawski oraz został profesorem Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Jako historyk specjalizuje się w okresie walk o niepodległość i dziejach II Rzeczypospolitej. Jego najważniejsze publikacje książkowe to: „Polska Organizacja Wojskowa 1914-1918” (1984 r.); „Józef Piłsudski – legendy i fakty” (1986 r.) wspólnie z żoną, Darią Nałęcz. Biografia została też wydana po rosyjsku, litewsku i chorwacku; „Spór o kształt demokracji i parlamentaryzmu w Polsce w latach 1921-1926” (1994 r.); „Historia XX wieku” (2000 r.). Wspólnie z najwybitniejszymi polskimi historykami (Henrykiem Samsonowiczem, Januszem Tazbirem, Andrzejem Paczkowskim, Andrzejem Friszke i Andrzejem Chwalbą) jest autorem wielokrotnie wznawianych syntez historii Polski: „Polska. Dzieje państwa i narodu” oraz „Polska na przestrzeni wieków” (materiały Kancelarii Prezydenta RP: www.prezydent.pl/kancelaria/doradcy/doradcy-etatowi/tomasz-nalecz/).

Wykład odbędzie się w środę, 27 maja, o godzinie 12.00, w Auli Uniwersyteckiej na Wydziale Humanistycznym US, przy ul. Krakowska 71-79.