Współpraca US ze Związkiem Piłki Ręcznej!

Współpraca US ze Związkiem Piłki Ręcznej!

Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał umowę o współpracy ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce. Porozumienie podpisane 13 czerwca dotyczy współpracy w procesie organizacji i realizacji szkolenia trenerów oraz instruktorów piłki ręcznej.

Jest to kolejna umowa o współpracy umożliwiająca zdobycie dodatkowych kwalifikacji studentom kierunku wychowanie fizyczne. Wcześniejsze umowy w sprawie kształcenia kandydatów do podejmowania działalności szkoleniowej w sporcie, podpisane zostały z Zachodniopomorskim Związkiem Piłki Nożnej, Polskim Związkiem Pływackim oraz Polskim Związkiem Lekkiej Atletyki.

Ze strony Związku Piłki Ręcznej w Polsce dokument podpisał I Wiceprezes Henryk Szczepański, któremu towarzyszył Wiceprezes ZPRP ds. szkoleniowych Zygfryd Kuchta. Natomiast uczelnię reprezentowali dr hab. Jerzy Eider, prof. US – dziekan Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dr hab. Teresa Zwierko, prof. US – prodziekan ds. Kształcenia Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia.

- Jesteśmy niezwykle zadowoleni, że pozyskaliśmy kolejnego znakomitego partnera. Wykształcona kadra trenerska to jedna z podstaw siły dyscypliny - podkreślił prezes Szczepański.

- Piłka ręczna zawsze była obecna w programie studiów wychowania fizycznego na Uniwersytecie Szczecińskim. Współpraca ze Związkiem Piłki Ręcznej w Polsce otwiera przed naszymi studentami szereg nowych możliwości. Podpisaną umowę traktujemy jako wyróżnienie dla naszej uczelni i wydziału - dodał prof. Jerzy Eider.

Umowa została podpisana na Wydziale Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia US przy al. Piastów w Szczecinie.