Współpraca US i PKO S.A.

Współpraca US i PKO S.A.

Uniwersytet Szczeciński rozpoczyna współpracę z Bankiem PKO S.A w zakresie partnerskiej - naukowej i badawczej działalności, prowadzenia wspólnych projektów oraz działalności dydaktycznej.

Celem współpracy jest transfer wiedzy i doświadczeń pomiędzy uczelnią a bankiem. Obie strony będą wspólnie inicjować przedsięwzięcia wspierające wzajemny rozwój. Cele zostaną osiągnięte poprzez realizację wspólnych działań w formie rozmaitych inicjatyw i projektów, które będą obejmować m.in.: współpracę w zakresie edukacji finansowej, realizację staży i praktyk dla studentów i pracowników, realizowanie wspólnych spotkań, wykładów otwartych, debat, konferencji, współpracę w zakresie realizacji badań naukowych i innowacyjnych projektów, udział w doskonaleniu programów kształcenia, budowanie i utrzymywanie pozytywnych relacji pomiędzy uczelnią oraz przedstawicielami praktyki gospodarczej, a także wymianę dobrych praktyk pomiędzy środowiskiem naukowym a biznesem.