Własny biznesplan w RCIiTT

Własny biznesplan w RCIiTT

Oferta dostępna dla absolwentów oraz studentów zachodniopomorskich uczelni wyższych. W ramach inicjatywy można skorzystać z porad pracowników RCiITT podczas pisania własnego biznesplanu. Pomoc opiera się na: udostępnieniu przykładowych biznesplanów, wsparciu merytorycznym, konsultacji biznesplanu, cennych wskazówkach i ewentualnych korekty

Info: www.innowacje.zut.edu.pl