Wielki Atlas historyczny Pomorza Zachodniego

Wielki Atlas historyczny Pomorza Zachodniego

Wydawnictwo Naukowe oraz Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego zapraszają na promocję publikacji pt. Atlas historyczny Pomorza Zachodniego. Tom II. Demografia – Społeczeństwo – Gospodarka. Atlas gmin Pomorza Zachodniego w 1939 roku oraz spotkanie z autorami publikacji: Dariuszem K. Chojeckim, Andrzejem Gizą i Edwardem Włodarczykiem, które odbędą się już w czwartek, 14 grudnia.

-  Oddajemy do rąk czytelnika atlas, nad którym pierwsze prace rozpoczęto w 2011 roku. W jego skład wchodzi 40 kolorowych map tematycznych, w większości w skali 1 : 500 000, zawierających też powiększenie dla okolic Szczecina w skali 1 : 200 000. Mapy te prezentują zagadnienia związane z administracją i urbanizacją, militaryzacją, strukturą płci oraz wielkością gospodarstw domowych i zbiorowych (z wyłączeniem koszar), strukturą wieku, źródeł utrzymania i pozycji w zawodzie, a także wielkości gospodarstw leśnych i rolnych. Mamy nadzieję, że Atlas przyczyni się do lepszego poznania czy studiowania węzłowych problemów regionu, a pośrednio i państwa niemieckiego, obecnych w ówczesnej i powojennej publicystyce czy nauce. Wśród nich należy wymienić sprawy reform administracyjnych, przygotowań do wojny, starzenia się ludności „od dołu”, niedoborów na wiejskim rynku pracy oraz ucieczki ze wsi, a także zacofania gospodarczego, agraryzacji i podejmowanych prób „uzdrowienia” stosunków rolnych. Warto mieć na uwadze, że wszystkie te zagadnienia były ze sobą powiązane - czytamy we wstępie do publikacji.

- Ogrom wykonanej przez autorów pracy jest godny podziwu, jak również zastosowane metody prezentacji danych liczbowych, które są niejednokrotnie trudne do prawidłowego zobrazowania. Z zadania tego autorzy  wywiązali się znakomicie, a kolejny tom Atlasu jest twórczą kontynuacją dotychczasowych osiągnięć ośrodka szczecińskiego w zakresie historii społeczno-gospodarczej i nowoczesnej kartografii - podkreśla w recenzji wydawniczej dr hab. Konrad Wnęka z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

- Atlas  Historyczny  Pomorza  Zachodniego  jest  opracowaniem  wybitnym  i  nowatorskim.  Sam  w  sobie  jest  owocem  ogromnej  kwerendy  i  drobiazgowych  analiz.  [Wynikami  wizualizacji]  zespół  autorski  będzie  „prowokował” – o czym jestem przekonany – szereg kolejnych poczynań. Albowiem opracowanie to stawia – nawet jeśli nie wprost, to poprzez swe kartograficzne projekcje – szereg istotnych postulatów badawczych - wskazuje w swojej recenzji wydawniczej prof. dr hab. Grzegorz Strauchold z Uniwersytetu Wrocławskiego.

Publikacja powstała przy wsparciu Województwa Zachodniopomorskiego.

Spotkanie odbędzie się w czwartek, 14 grudnia, w Bibliotece Głównej US, w Sali Strumiańskiej przy ul. Tarczyńskiego 1, o godz. 17.00.

Wydarzenie poprowadzą dr hab. Radosław Skrycki, prof. US oraz prof. dr hab. Marek Dutkowski.