VI edycja programu LIDER!

VI edycja programu LIDER!

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 miliona złotych. Wnioskodawca aplikuje do programu wraz z Jednostką, którą może być organizacja badawcza (publiczna lub prywatna) prowadząca badania naukowe lub prace rozwojowe.

Termin naboru wniosków będzie trwał od 15 stycznia 2015 r. do 15 marca 2015 r.

źródło: RCIiTT ZUT w Szczecinie

Więcej informacji na temat programu pod adresem: http://www.innowacje.zut.edu.pl/index.php/pl/Programy_badawcze/21,1154