V edycja Plebiscytu dla firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego pn. „Równa Firma”

Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego jest w trakcie organizacji V edycji Plebiscytu dla firm społecznie odpowiedzialnych z województwa zachodniopomorskiego pn. „Równa Firma”. Każdego roku Kapituła Plebiscytu wybiera przedsiębiorstwa, które poza podstawową działalnością aktywnie wpierają sport, edukację, otoczenie lokalne, dbają o pracowników i współpracują z wieloma organizacjami. Głównym celem Plebiscytu jest zwiększenie świadomości roli społecznej odpowiedzialności biznesu wśród studentów i przedsiębiorstw w naszym województwie oraz integracja środowiska biznesowego ze studenckim. Spośród nominowanych firm, które wyrażą zgodę na dalszy udział w Plebiscycie, zostanie wybranych 20 firm, które uzyskają zaproszenie na galę wręczenia nagród. Zwycięzca zostanie przedstawiony na gali wręczenia nagród w dniu 15 marca 2017 r. w godz.11-12.30.

Szczegóły: www.wneiz.pl/plebiscyt