Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na US

Uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego na US

Uniwersytet Szczeciński zaprasza wszystkich studentów z rodzinami, pracowników uczelni, przedstawicieli władz samorządowych oraz dziennikarzy na uroczystość rozpoczęcia roku akademickiego.

Inaugurację rozpocznie przemówienie Rektora US prof. dra hab. Edwarda Włodarczyka. Oprócz tradycyjnych części uroczystości rozpoczęcia roku akademickiego, zostanie wygłoszony wykład inauguracyjny pt. „Relacje między subiektywnym postrzeganiem rzeczywistości a prawdziwością informacji emitowanych przez rachunkowość”. Wykład wygłosi dr hab. Stanisław Hońko z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania US. Ponadto, uroczystości towarzyszyć będzie wystawa rysunku satyrycznego znanego szczecińskiego rysownika, Arkadiusza Gacparskiego, pt. „Gacpar nie tylko akademicki”.

Harmonogram:

  • hymn Rzeczypospolitej Polskiej,
  • przemówienie inauguracyjne JM Rektora US,
  • immatrykulacja,
  • pieśń Gaudeamus igitur,
  • wystąpienie przedstawiciela studentów,
  • wręczenie listów gratulacyjnych,
  • wręczenie odznaczeń,
  • wykład inauguracyjny.

Inauguracja odbędzie się w środę 30 września 2015 roku o godz. 11 w auli uniwersyteckiej na Wydziale Humanistycznym przy ul. Krakowskiej 75 w Szczecinie.

Serdecznie zapraszamy!