Szczecińskie uczelnie

Szczecińskie uczelnie  |  Targi edukacyjne  | Warto wiedzieć  |  Tydzień drzwi otwartych

Akademicki Szczecin

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI
al. Papieża Jana Pawła II 22A
70-453 Szczecin
tel. (91) 444 11 72
fax (91) 444 11 74
rektorat@univ.szczecin.pl
www.univ.szczecin.pl

Uniwersytet Szczeciński to dynamiczna, największa uczelnia na Pomorzu Zachodnim. Obecnie na uniwersytecie studiuje prawie 30 tysięcy studentów. Na studia podyplomowe uczęszcza ponad 2 800 studentów, zaś na studia doktoranckie 330 studentów. Uniwersytet Szczeciński jest członkiem European University Association (EUA).


DOMY STUDENCKIE

Dom Studenta nr 1 „Bakałarz”
ul. Bohaterów Warszawy 75; 71-061 Szczecin
Kierownik: Marek Michalak
tel. (091) 448-94-32
 

Dom Studenta nr 2 „Belferek”
ul. Bohaterów Warszawy 74; 71-061 Szczecin
Kierownik: Maria Rubin
tel. (091) 433 04 28
 

Dom Studenta nr 3 „Usypialnia” lub „Kordecki”
ul. Kordeckiego 15; 71-066 Szczecin
Kierownik: Anna Depczyńska
tel. (091) 484 10 74
 

Dom Studenta nr 4 „Portowiec”
ul. Podgórna 26; 70-205 Szczecin
Kierownik: Beata Wybańska
tel: (091) 434 15 67
 

Dom Studenta nr 5 „Dom Marynarza”
ul. Malczewskiego 10/12; 71-616 Szczecin
Kierownik: Lidia Nowicka
tel: (091) 444 35 00


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Semestr zimowy
Zajęcia dydaktyczne: 25 września 2010 - 24 stycznia 2011
- 8 listopada (poniedziałek) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe
- 21 grudnia (wtorek) przeprowadzone będą zajęcia czwartkowe
- 22 grudnia (środa) przeprowadzone będą zajęcia piątkowe
Przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2010
Sesja egzaminacyjna: 25 stycznia 2011 - 7 lutego 2011
Sesja poprawkowa: 15 - 21 lutego 2011
Przerwa semestralna: 8 - 14 lutego 2011
Ostateczny termin składania indeksów w dziekanatach - 22 lutego 2011
Dni Rektorskie: 30 września 2010, 12 listopada 2010
Otrzęsiny US: 21 października 2010
 

Semestr letni
Zajęcia dydaktyczne: 22 lutego - 15 czerwca 2011
- 27 kwietnia (środa) przeprowadzone będą zajęcia poniedziałkowe
Przerwa świąteczna: 21 - 26 kwietnia 2011
Sesja egzaminacyjna: 16-30 czerwca 2011
Sesja poprawkowa: 15 - 21 września 2011
Ostateczny termin złożenia indeksów w dziekanatach: 22 września 2011
Bal US: 8 marca 2011
Dzień Rektorski: 2 maja 2011, 18 maja 2011
Juwenalia: 17 - 22 maja 2011

ZACHPDNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY
al. Piastów 17
70 - 310 Szczecin
tel. 91 449 43 95
fax 91 449 43 75
pr@zut.edu.pl
www.zut.edu.pl

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny powstał 1 stycznia 2009 roku. z połączenia Politechniki Szczecińskiej i Akademii Rolniczej. Uczelnia posiada 10 wydziałów, a na 47 kierunkach studiów kształci się ponad 14 tysięcy studentów.


DOMY STUDENCKIE

Dom Studencki nr 1 i Półsanatorium Studenckie
al. Boh.Warszawy 55; 71-070 Szczecin
Kierownik: mgr Iwona Brzozowska
Kontakt: (91)449-42-74, e-mail: ds1@zut.edu.pl
 

Dom Studencki nr 3
al. Piastów 26; 71-064 Szczecin
Kierownik: mgr Dorota Pieracka
Kontakt: (91) 449-44-17, e-mail: ds3@zut.edu.pl
 

Dom Studencki nr 4
al. Szwoleżerów 1; 71-062 Szczecin
Kierownik: Melania Kuhn
Kontakt: (91) 449-45-88, e-mail: ds4@zut.edu.pl
 

Dom Studencki nr 5
al. Piastów 24; 71-064 Szczecin
Kierownik: Krystyna Łabaj
Kontakt: (91) 449-47-58, e-mail: ds5@zut.edu.pl
 

Dom Studencki AMICUS
ul. Chopina 55; 71-450 Szczecin
Kierownik: mgr Teresa Towarnicka
Kontakt: (91) 454 24 78, e-mail: amicus@ar.szczecin.pl
 

Dom Studencki ARKONA
ul. Chopina 61; 71-450 Szczecin
Kierownik: mgr Danuta Frej
Kontakt: (91) 454-24-52, e-mail: arkona@ar.szczecin.pl
 

Dom Studencki ANDROMEDA
ul. Chopina 59; 71-450 Szczecin
Kierownik: mgr Beata Brocka
Kontakt: (91) 454-24-76, e-mail: andromeda@ar.szczecin.pl


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Semestr zimowy
Zajęcia dydaktyczne: 1 października 2010 - 28 stycznia 2011
Wakacje zimowe: 24 grudnia 2010 - 2 stycznia 2011
Egzaminacyjna sesja zimowa: 29 stycznia 2011 - 14 lutego 2011
Dni wolne od zajęć (rektorskie): 2 i 3 listopada 2010, 12 listopada 2010
Przerwa międzysemestralna: 15 lutego 2011 - 21 lutego 2011
 

Semestr letni
Zajęcia dydaktyczne: 22 lutego 2011 - 20 czerwca 2011
Wakacje wiosenne: 22 kwietnia 2011 - 3 maja 2011
Egzaminacyjna sesja letnia: 21 czerwca 2011 - 30 czerwca 2011
Egzaminacyjna sesja jesienna:1 października 2011 - 18 września 2011
Dni wolne od zajęć (rektorskie): 18 i 19 maja 2011 (Juwenalia)

AKADEMIA MORSKA
Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
tel. 91 48 09 400
am@am.szczecin.pl
www.am.szczecin.pl

Uczelnia cywilna kształcąca profesjonalistów z nowoczesną wiedzą techniczną i doskonałą znajomością języka angielskiego, bardzo dobrze przygotowanych do wymogów rynku pracy z powodzeniem znajdujących zatrudnienie na morzu i lądzie. W AK można studiować na trzech wydziałach: Nawigacyjnym, Mechanicznym i Inżynieryjno-Ekonomiczny Transportu.


DOMY STUDENCKIE

Osiedle Akademickie Akademii Morskiej w Szczecinie położone jest w pobliżu Wałów Chrobrego, gdzie mieści się główny gmach uczelni. Osiedle graniczy z ulicami Starzyńskiego, Pobożnego, Szczerbcową i Zygmunta Starego. Budynki zlokalizowane są wśród drzew i zieleni Parku Żeromskiego, niedaleko głównego węzła komunikacyjnego przy Placu Rodła, skąd szybko można się dostać w każde miejsce Szczecina.


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Semestr zimowy
27 września 2010 - 28 stycznia 2011
Sesja egzaminacyjna: 31 stycznia 2011 - 11 lutego 2011
Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 14 lutego 2011 - 18 lutego 2011
Ferie świąteczne: 1 listopada 2010 - 3 listopada 2010; 11 listopada 2010 - 14 listopada
2010; 20 grudnia 2010 - 2 stycznia 2011
Ferie zimowe: 21 lutego 2011 - 27 lutego 2011
 

Semestr letni
28 lutego 2011- 21 czerwca 2011
Sesja egzaminacyjna: 22 czerwca 2011 - 6 lipca 2011
Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 19 września 2011 - 23 września 2011
Ferie świąteczne: 21 kwietnia 2011 - 27 kwietnia 2011; 1 maja 2011 - 3 maja 2011
Juwenalia: 17 - 22 maja 2011

POMORSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY
ul. Rybacka 1
70 - 204 Szczecin
tel. 91 48 00 700
fax 91 48 00 705
rektor@sci.pam.szczecin.pl
www.pum.edu.pl

Akademia Lekarska w Szczecinie powołana została do życia 20 marca 1948 roku i była trzecią uczelnią wyższą w Szczecinie. W 1992 roku uczelnia otrzymała nazwę: Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie, a w 2010 roku zmieniono nazwę na Pomorski Uniwersytet Medyczny. Uczelnia posiada 4 wydziały: Lekarski, Lekarsko-Stomatologiczny, Lekarsko-Biotechnologiczny
i Medycyny Laboratoryjnej oraz Wydział Nauk o Zdrowiu. Oferuje 14 kierunków studiów oraz 3 specjalności. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 570 pracowników, w tym 95 profesorów
i 50 doktorów habilitowanych.


DOMY STUDENCKIE
 

Dom Studencki nr 3
70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 2
telefon (91) 441-40-00
 

Dom Studencki nr 4
70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 4
telefon (91) 441-41-50
 

Dom Studencki „Eskulap”
70-123 Szczecin, ul. Dunikowskiego 6
telefon (91) 441-43-00


ORGANIZACJA ROKU AKADEMICKIEGO

Semestr zimowy
Zajęcia dydaktycze: 1 października 2010 - 20 stycznia 2011
Wakacje zimowe: 23 grudnia 2010 - 2 stycznia 2011
Zimowa sesja egzaminacyjna: 21 - 30 stycznia 2011
Przerwa semestralna: 31 stycznia 2011 - 6 lutego 2011
Dni rektorskie: 1 października 2010, 12 listopada 2010
 

Semestr letni
Zajęcia dydaktyczne: 7 lutego 2011 - 25 maja 2011
Wakacje wiosenne: 21 - 27 kwietnia 2011
Letnia sesja egzaminacyjna: 1 - 30 czerwca 2011
Poprawkowa sesja egzaminacyjna: 1 - 25 września 2011
Dni rektorskie: 2 maja 2011
Juwenalia: 17 - 22 maja 2011

Akademia Morska w Szczecinie Uniwersytet Szczeciński Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Pomorska Akademia Medyczna w Szczecinie