Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

Trzeci konkurs na projekty w ramach programu STRATEGMED

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza trzeci konkurs na projekty w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Profilaktyka i Leczenie Chorób Cywilizacyjnych” – STRATEGMED.

Celem głównym Programu jest uzyskanie zasadniczego postępu w zakresie zwalczania chorób cywilizacyjnych oraz medycyny regeneracyjnej na bazie wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w czterech obszarach:

  • kardiologii i kardiochirurgii,
  • onkologii,
  • neurologii i zmysłach,
  • medycynie regeneracyjnej.

Program ma za zadanie stymulować wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki (w takich obszarach, jak np. biotechnologia, inżynieria biomedyczna). Wynikiem realizowanych projektów będzie opracowanie i wdrożenie nowych metod profilaktycznych, diagnostycznych, leczniczych oraz rehabilitacyjnych.

Więcej informacji na stronie NCBiR: http://www.ncbir.pl/programy-strategiczne/profilaktyka-i-leczenie-chorob-cywilizacyjnych---strategmed/strategmed-iii-konkurs/aktualnosci/art,3476,trzeci-konkurs-na-projekty-w-ramach-programu-strategmed.html.