Targi Pracy

Targi Pracy

Targi Pracy to przede wszystkim okazja spotkania w jednym czasie i jednym miejscu przedstawicieli różnych firm i instytucji oraz porozmawiania z nimi na temat możliwości zatrudnienia, odbycia stażu czy praktyki. Targi Pracy, jak co roku stanowią swoistą platformę umożliwiającą nawiązanie nieskrępowanego i bezpośredniego kontaktu obydwu stronom rynku pracy (pracodawcy - poszukujący pracy).

Info: www.targipracy.szczecin.pl