Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości (ang. Global Entrepreneurship Week, GEW) to ponadnarodowe wsparcie i stworzenie klimatu dla postaw przedsiębiorczych. Swobodny przepływ myśli, idei, pomysłów! Globalna burza mózgów, której celem jest opracowanie projektów, ponadnarodowe podzielenie się owymi, a następnie ich realizacja. W konsekwencji ukazanie przedsiębiorczości jako bardzo ważnego czynnika rozwoju cywilizacyjnego. Za słowem przedsiębiorczość kryje się całe spektrum postaw i cech charakteru. Promujmy je zarówno lokalnie jak i globalnie! Przez jeden tydzień (ostatnio 18 – 24 listopada 2013 r.) miliony uczniów, studentów i absolwentów na całym świecie uczestniczy w szkoleniach nt. przedsiębiorczości, konferencjach, spotkaniach z przedsiębiorcami i happeningach.

Info: www.bezwasa.pl