Sukces turystyki i rekreacji!

Sukces turystyki i rekreacji!

Kierunek turystyka i rekreacja realizowany na Uniwersytecie Szczecińskim wspólnie przez Wydział Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, zajął pierwsze miejsce w tegorocznym rankingu szkół wyższych kształcących na kierunkach turystycznych, przeprowadzonym przez „Wiadomości Turystyczne”, prestiżowy dwutygodnik branży turystycznej.

Celem rankingu jest wyłonienie uczelni najlepszych pod względem akademickim i najlepiej przygotowujących do pracy w turystyce. W tegorocznym konkursie uczelnie oceniano w trzech kategoriach: szkół o profilu praktycznym, akademickim i mieszanym, czyli edukujących zarówno akademicko, jak i praktycznie. Wyłoniono trzech zwycięzców, US wygrał w kategorii uczelni o profilu mieszanym. Obok szczecińskiej Alma Mater na podium stanęły: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, jako najlepszy kierunek o profilu akademickim oraz Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie, realizująca kierunek o profilu praktycznym.

Uczelnie oceniane były na podstawie ankiet nadesłanych przez szkoły prowadzące kierunki turystyczne. Jury analizowało: potencjał naukowy, poziom kształcenia, możliwości wyboru kierunków i specjalizacji oraz praktyczne przygotowanie do zawodu.

Studia na kierunku turystyka i rekreacja, oferujące bardzo dobre przygotowanie merytoryczne, kształcą profesjonalistów dla dynamicznie rozwijającego się rynku turystycznego. Treści programu kształcenia obejmują elementy zarządzania, ekonomii, psychologii, prawo, podstawy turystyki, pedagogikę czasu wolnego, podstawy rekreacji, kształtowanie środowiska i ochronę przyrody, ekonomikę turystyki i rekreacji, geografię turystyki, hotelarstwo oraz obsługę ruchu turystycznego. Celem kształcenia na tym kierunku jest przekazanie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw turystycznych, obsługi ruchu turystycznego i nowoczesnych systemów informatycznych w turystyce. Absolwent kierunku będzie potrafił między innymi: opracować biznesplan przedsięwzięcia turystycznego, wykorzystywać metody statystyczne w turystyce i rekreacji, zastosować zasady negocjacji oraz wykorzystać wiedzę na temat możliwości pozyskiwania środków finansowych na rozwój turystyki z funduszy Unii Europejskiej.

Uroczyste wręczenie wyróżnień dla uczelni najlepiej kształcących na kierunkach turystycznych odbyło się w ostatnich dniach maja w hotelu Sofitel Victoria w Warszawie. W imieniu US nagrodę odebrał dziekan WKFiPZ, dr hab. Jerzy Eider, prof. US oraz prodziekan ds. studenckich WZiEU, dr Tomasz Norek. Wyróżnienia przedstawicielom uczelni wręczył Tomasz Jędrzejczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

Więcej informacji oraz galeria zdjęć: www.wiadomosciturystyczne.pl/aktualnosci/1575,0,8,,awf_ponownie_w_czolowce__ranking_szkol_wyzszych.html

Profil kierunku na FB: www.facebook.com/pages/Turystyka-i-rekreacja-WKFiPZ/1571691893071799?fref=ts