Stypendium w USA!

Stypendium w USA!

Co roku jedna osoba z Polski otrzymuje stypendium Funduszu Stypendialnego im. Paderewskiego pokrywające koszt udziału w programie, zakwaterowanie, bilet lotniczy oraz kieszonkowe. Fundusz został założony przez Generała Edwarda Rowny’ego, który od lat wspiera jej działalność aby uczyć młodych Polaków zasad Amerykańskiej wolności i demokracji, oraz aby propagować wśród młodych ludzi idee które wyznawał Ignacy Paderewski.

Sam Generał jest postacią historyczną – urodził się w 1917 w USA jako syn polskich emigrantów. Odegrał ważną rolę w procesie negocjacji rozbrojeniowych między USA a ZSRR, walczył w Korei i Wietnamie, a dziś w wieku 97 lat aktywnie angażuje się we wspieranie Polsko-Amerykańskiej współpracy.

Więcej informacji na temat projektu pod adresem: http://www.usz.edu.pl/aktualnosci/845-stypendium-w-usa