Stypendia Prezydenta – edycja XI

Przypominamy, że od 1 października br., przyjmowane będą wnioski w ramach XI edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Ma za zadanie nieść pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobiegać odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 9 października 2015 roku do godz. 15.00.

Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Więcej informacji na stronie BIP UM Szczecin

http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina wpisuje się w działania związane z projektem Akademicki Szczecinrealizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit.

Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku. Stypendia otrzymało łącznie ponad 180 studentów i doktorantów, reprezentujących preferowane dyscypliny naukowe, dziedziny sztuki i kierunki kształcenia.