Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin

Stypendia Prezydenta Miasta Szczecin

Trwa kolejna edycja programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, Pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża), w terminie od 3 do 10 marca 2014 roku do godz. 15.00.

Szczegóły znajdziesz tutaj.