Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII

Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII

Stypendia naukowe Prezydenta – edycja XVII

Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach XVII edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów i doktorantów.
Program stypendialny dla najzdolniejszych studentów i doktorantów to jeden z instrumentów realizacji Polityki wspierania rozwoju nauki i szkolnictwa wyższego. Jego celem jest pomoc w pozyskaniu dla miasta i szczecińskiego środowiska naukowego kadr naukowych oraz zapobieganie odpływowi z jego terenu młodych, zdolnych absolwentów szkół wyższych i naukowców. Program stypendialny funkcjonuje od października 2010 roku.

Wnioski o stypendium naukowe należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w Biurze Strategii, pok. 407, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 10 października 2018 roku do godz. 15.00.
Wysokość stypendium dla studenta wynosi odpowiednio: 1 000 zł brutto w pierwszym roku pobierania stypendium, 1 200 – w drugim i 1 400 – w trzecim. Natomiast stypendium dla doktoranta to 3 000 zł brutto.

Więcej informacji na stronie BIP UM Szczecin
http://bip.um.szczecin.pl/UMSzczecinBIP/chapter_50573.asp

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina wpisuje się w działania związane z projektem Akademicki Szczecin realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie
z uczelniami wyższymi. Celem projektu jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowo-akademickiego oraz współpracy środowisk nauki, gospodarki, kultury i lokalnych elit.