Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Stypendia edukacyjne Prezydenta – pierwsza edycja

Od 1 października br. przyjmowane będą wnioski w ramach pierwszej edycji programu stypendialnego Prezydenta Miasta Szczecin dla studentów – najlepszych absolwentów liceów i techników.
Podstawowym celem realizacji programu stypendialnego jest zachęcenie młodych zdolnych osób do podejmowania i ukończenia nauki na uczelniach publicznych w Szczecinie, zapobieganie odpływowi z terenu miasta uzdolnionych maturzystów oraz pomoc w pozyskaniu wykwalifikowanych kadr dla regionalnego biznesu.


Wnioski o stypendium edukacyjne należy składać w Urzędzie Miasta Szczecin, w sekretariacie Biura Strategii, pok. 411 B, pl. Armii Krajowej 1 (IV piętro, skrzydło Urzędu Miasta przy ul. Odrowąża). Wnioski przyjmowane będą w terminie od 1 do 10 października 2018 roku do godz. 15.00.
Wysokość stypendium dla studenta wynosi 6 000,00 zł brutto.
Więcej informacji na stronie BIP UM Szczecin http://bip.um.szczecin.pl/chapter_11275.asp

Program stypendialny Prezydenta Miasta Szczecina wpisuje się w działania związane
z „Akademickim Szczecinem” realizowanym przez Miasto Szczecin wspólnie z uczelniami wyższymi. Celem „Akademickiego Szczecina” jest wsparcie działań na rzecz rozwoju szczecińskiego ośrodka naukowego i akademickiego.

 

Lokalizacja:
mapa