Stypendia dla doświadczonych naukowców w belgijskich uniwersytetach!

Stypendia dla doświadczonych naukowców w belgijskich uniwersytetach!

„MOVE-IN Louvain" to program stypendialny dofinansowany z 7 Programu Ramowego (MCA-COFUND), w ramach którego trzy uniwersytety: Université Catholique de Louvain (UCL), Université de Namur (UNamur) i Université Saint-Louis (ULS-B) oferują granty we wszystkich dziedzinach badawczych doświadczonym naukowcom. Termin składania aplikacji mija 1 stycznia 2015 r.

Więcej informacji na temat programu na stronie: http://www.uclouvain.be/en-movein.html