Studenckie Koło Naukowe Innowatora „Ordo ex Chao”

Studenckie Koło Naukowe Innowatora „Ordo ex Chao”

Koło naukowe prowadzone na Akademii Morskiej przez absolwentów TOP 500 Innovators.

Celem Koła, działającego na Akademii Morskiej w Szczecinie, jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków w zakresie kreatywnego rozwiązywania problemów technicznych i organizacyjnych w odniesieniu do szeroko pojętej eksploatacji układów Człowiek – Technika – Środowisko.

Strona www: www.ordoexchao.am.szczecin.pl