Studenci zaprojektują logo

Studenci zaprojektują logo

Wśród studentów Akademii Sztuki w Szczecinie ogłoszony został konkurs na stworzenie logo marki „Zrobione w Szczecinie”.

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego znaku graficznego (logo), charakteryzującego się wysokim poziomem artystycznym spełniającym jednocześnie rolę marketingową oraz informacyjną, który stanowić będzie podstawę do stworzenia podstawowej Księgi Znaku marki „Zrobione w Szczecinie”.

Konkurs skierowany jest do studentów Katedry Grafiki Projektowej na Wydziale Sztuk Wizualnych w Akademii Sztuki w Szczecinie. Termin nadsyłania prac mija 3 lutego 2017 r. Prace będą ocenianie m.in. pod względem oryginalności i właściwości promocyjnych, łatwości zapamiętywania i rozpoznawania znaku.

W wyniku postępowania konkursowego zostanie przyznana nagroda w wysokości 2000 zł. Dodatkowo laureat otrzyma zlecenie na przygotowywanie projektu podstawowej księgi znaku o wartości 2000 zł netto.

O marce „Zrobione w Szczecinie”

Marka „Zrobione w Szczecinie” przyznawana będzie oryginalnym szczecińskim produktom bądź usługom, które wyróżniają się najwyższą jakością i kreują pozytywny wizerunek miasta Szczecin. Marka ma na celu promowanie postaw gospodarczych i kreatywnych w mieście, kreowanie pozytywnego wyobrażenia o mieście i wzmacnianie szczecińskiej tożsamości oraz patriotyzmu lokalnego. Realizacja projektu „Zrobione w Szczecinie” jest jednym z elementów Drugiego Porozumienia Programowego dla Szczecina.

Organizatorzy konkursu:

  • Urząd Miasta Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin – Biuro Strategii
  • Akademia Sztuki w Szczecinie – Wydział Sztuk Wizualnych w Szczecinie, Plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin i Centrum Przemysłów Kreatywnych w Akademii Sztuki w Szczecinie