Studenci US najlepiej zarządzają bankiem!

Studenci US najlepiej zarządzają bankiem!

21 kwietnia w Poznaniu odbyło się pierwsze Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, będące podsumowaniem kilkumiesięcznej gry BANRISK. W bankowych symulacjach najlepiej poradzili sobie studenci Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego.

W stolicy Wielkopolski spotkali się studenci zarządzający wirtualnymi bankami - 11 zespołów z 5 uczelni: Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Uniwersytetu Szczecińskiego, Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Politechniki Koszalińskiej.

Laureatem został zespół Bank Zaufania Społecznego, w składzie: Dariusz Bielawski, Konrad Szczerbik, Kinga Richert, Agnieszka Wąsik, Natalia Ziółkowska. BZS osiągnął na koniec drugiego roku działalności cenę akcji 422,50 USD na wirtualnej giełdzie.

II miejsce zajął zespół Piano Forte BZS również z WZiEU US, z wynikiem 369,40 USD/akcję. Skład zarządu Piano Forte BZS to: Kinga Dulczyk, Monika Kapała, Kamil Papuga, Monika Staśkiewicz oraz Marta Wypych.

Na najniższym stopniu podium - III miejsce – uplasował się zespół BANKSTERZY z Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego (312,60 USD /akcję) w składzie: Bożydar Husaim-Sobecki, Kamil Gołuchowski, Joanna Rachuba, Konrad Stankiewicz oraz Marcin Zelman.

Zwycięzcy w nagrodę otrzymali możliwość odbycia płatnego stażu w Banku Gospodarstwa Krajowego. Czwarta już edycja Konkursu BANRISK Liga Akademicka 2015/2016 obejmowała 32 zespoły (160 studentów) z 21 uczelni podzielonych na Ligi regionalne: Poznań, Katowice, Warszawa.

- Konkurs BANRISK – Liga Akademicka to szkolenie o charakterze zawodowym dla studentów kierunków ekonomicznych, w warunkach rywalizacji konkursowej, z wykorzystaniem gry symulacyjnej z zakresu zarządzania finansowego bankiem Banrisk – The Stanford Game. Organizatorem Konkursu był Warszawski Instytut Bankowości. Projekt realizowany z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej NBP - wyjaśnia dr hab. Przemysław Pluskota z Katedry Bankowości i Finansów Porównawczych Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług US.