Staże dla studentów i doktorantów w Banku Światowym!

Staże dla studentów i doktorantów w Banku Światowym!

Od 1 grudnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r. można aplikować o odbycie płatnego stażu w Banku Światowym. Nabór wniosków adresowany jest do studentów, którzy posiadają stopień licencjata i kontynuują naukę w celu zdobycia stopnia magistra lub doktora.

Na staże przyjmowani są kandydaci, którzy zajmują się dziedzinami nauki takimi jak: ekonomia, finanse, rozwój zasobów ludzkich, rolnictwo, środowisko i rozwój sektora prywatnego.

Więcej informacji na stronie: http://goo.gl/waeOs